Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Statusi i vlerësuesit
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Lloji i Licencës Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Statusi i vlerësuesit Nr. kontakti
41.Anesti VakoVlerësues i dëmeve shëndetësore94 25.06.2014 25.06.2019Vlerësues i pavarur0696442821
42.Ajet BakiuVlerësues i dëmeve shëndetësore95 25.06.2014 25.06.2019Vlerësues i pavarur0694026406
43.Ramazan SulaVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore96 25.06.2014 25.06.2019I punësuar, shoqëria “VIG Services, Shqipëri” sh.p.k.0674095537
44.Myrteza PoshiVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore97 25.06.2014 25.06.2019Vlerësues i pavarur0696684331
45.Ilia MaznikuVlerësues i dëmeve 98 25.06.2014 25.06.2019Vlerësues i pavarur0683565980
46.Agron LamaVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore99 25.06.2014 25.06.2019Vlerësues i pavarur0698777733
47.Sokol KondiVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore100 25.06.2014 25.06.2019Vlerësues i pavarur0682058023
48.Hertel ShehuVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore101 25.06.2014 25.06.2019Vlerësues i pavarur0692790203
49.Mamir HodoVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore91 23.05.2014 23.05.2019Vlerësues i pavarur0674020763 dhe 0695439268
50.Stefan ThomagjiniVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore92 23.05.2014 23.05.2019Vlerësues i pavarur0692085956