Faqe Kryesore  |  Harta e Faqes  |  Kontaktoni  
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
 
Buletini Statistikor
     i Tregut të Sigurimeve

Buletini Statistikor
     i Tregut të Letrave me
     Vlerë

     • Mujore
     • 3 Mujore
     • 6 Mujore
     • Vjetore
Buletini Statistikor
     i Tregut të Pensioneve
     Private Vullnetare

Gjeografia e Tregut të
     Sigurimeve
Buletini Statistikor i Tregut të Letrave me Vlerë >> 3 Mujore
 Print
  [Mars 2017] Tregu i Letrave me Vlere Raport Statistikor (3 Mujor)
  [Dhjetor 2016] Tregu i Letrave me Vlere Raport Statistikor (3 Mujor)
  [Shtator 2016] Tregu i Letrave me Vlere Raport Statistikor (3 Mujor)
  [Qershor 2016] Tregu i Letrave me Vlere Raport Statistikor (3 Mujor)
  [Mars 2016] Tregu i Letrave me Vlere Raport Statistikor (3 Mujor)
  [Dhjetor 2015] Tregu i Letrave me Vlere Raport Statistikor (3 Mujor)
  [Shtator 2015] Tregu i Letrave me Vlere Raport Statistikor (3 Mujor)
  [Qershor 2015] Tregu i Letrave me Vlere Raport Statistikor (3 Mujor)
  [Mars 2015] Tregu i Letrave me Vlere Raport Statistikor (3 Mujor)
  [Dhjetor 2014] Tregu i Letrave me Vlere Raport Statistikor (3 Mujor)
 
Hyrje e Autorizuar
 
 
Mbrojtja e Konsumatorit
 
 
GSRM
 
 
Info të Vlefshme
 


Adresa: Rruga "Dora D'istria" Nr. 10, P.O. Box 8363, Tiranë, Albania, Tel: + 355 - (0) - 4 - 2257560, Faks: + 355 - (0) - 4 - 2250686
© AMF 2017. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
 Termat dhe Kushtet e Përdorimit  |  E Drejta e Autorit dhe Lejet  |  Përgjegjësitë  |  Ruajta e Fshehtësisë