Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
81.Theodhor Dhana118030.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aL. “Llukan Prifti”, Rr. Raiffeisen Bank, Kuçovë, Berat, Ndërtesë 1 katëshe.
82.Besmir Mërtiraj117930.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Gjergj Araniti”, L. “Pavarësia”, Pall. 548, kati 1, Vlorë.
83.Lorena Bisha 117830.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aL. “Isa Boletini”, Rr. “Sulejman Delvina”, pall. 186, kati 1, pranë Gjykatës Vlorë.
84.Luan Skëndaj117730.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aL. “Pavarësia”, Porti Detar, Vlorë.
85.Ilir Dosti117630.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aRr. Nacionale Vorë-Fushë Krujë, km5, pranë pikës së kolaudimit, Fushë Prezë, Tiranë.
86.Klajdi Dosti117530.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aBul. “Gjergj Fishta”, god. 1 katëshe, nr.1/22, pranë kolaudimit të mjeteve Tiranë.
87.Eno Koçi117430.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aRr. Nacionale Vorë-Fushë Krujë, km5, pranë pikës së kolaudimit, Fushë Prezë, Tiranë.
88.Novruz Musabelliu117330.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aRr. “M. Kashen”, Rep. 5858, Tiranë.
89.Enea Doku117213.06.2018Pa afatSIVIG sh.a.Njësia 11, Laparakë, Tiranë (pronë e familjes së tij , e Z. Edmond Doku)
90.Elona Gripshi117113.06.2018Pa afatAnsig sh.a.Rruga e Unazës, Peqin.