Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
81.Dorjan Jashari95630.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aL.”Perash”, Rr. “Edit Durham”, kati 1, nr.124/3 Shkodër.
82.Ermir Simoni95730.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aVau i Dejës, Rr. e Hidrocentralit, Shkodër.
83.Lejdi Kurtishi95830.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aBul. Gjergj Fishta, godinë 1 katëshe në hyrje të kontrollit teknik të automjeteve,“Zhan D’Ark”, Pall.8, Tiranë.
84.Elton Fështi95930.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr. “M. Gjollesha”, P.77, shk.1, kati 1, Ap.3, Tirane.
85.Anjel Lekaj96030.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aL. “Besëlidhja”, Bul. “Gjergj Fishta”, pall.93/3, ap.1, Lezhë.
86.Dorjan Kavo96130.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aPika e Kolaudimit, Gjirokastër.
87.Luan Sehiti96230.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aPika e Kolaudimit, Gjirokastër.
88.Pranvera Marku96330.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aBul. “Blu”, Rruga “BUJAN”, Ndertesa 19, Kamez, Tirane.
89.Anxhelo Bardhi96430.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aGarazhdi i Sizmikes, Lagjia 1 Maji, Rr. “Naftetari”, godine 1 kateshe, Fier.
90.Vasel Dokaj96530.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aLagjia “Ivanaj”, Rr. Qender, Kastrat, Bajze, Shkoder.