Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
61.Bashkim Taga88627.07.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Mikel Marubi”, Kashar, Tiranë.
62.Albana Mishtaku88727.07.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Kristo Negovani”, pall 425, Vlorë.
63.Sonila Dhima88827.07.2017Pa afatSigal UGA sh.aFier, Sheq i Madh.
64.Admira Vruçaj89027.07.2017Pa afatSigal UGA sh.aRruga “Europa”, Lagjia ”Partizani’, pall. 78, kati 1, nr 2, Shkodër.
65.Mario Milo89127.07.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Justin Godar”, pas Ambasadës Greke Tiranë.
66.Jonida Kërciku89227.07.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Q. Guranjaku”, p.14/1, shk.7, ap.1, Tiranë.
67.Dorina Mehmeti89327.07.2017Pa afatSigal UGA sh.aBul. “Gjergj Fishta”, në hyrje të kolaudimit teknik, godinë 1 katëshe, nr.47, Tiranë.
68.Aleksandër Dhima89427.07.2017Pa afatSigal UGA sh.aL.“24 Maji”, Rruga “Gjergj Kastrioti”, përballë Gjykatës së Apelit Vlorë.
69.Ylber Gaxherri89527.07.2017Pa afatInsig sh.a.Rr. “B. Curri”, përballë Xhamisë Xhura, Tiranë, (pronë e Zj. Vjollca Sulo, ).
70.Liridon Cahani89627.07.2017Pa afatInsig sh.a.Krumë, Has, Rruga “Demokracia”, L.2, pall.7.