Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
11.Luan  Hasa95130.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aL.1, Rruga Nacionale, objekt privat, Librazhd.
12.Hysni Prifti95230.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aPika kufitare e Bllatës, Dibër.
13.Sabahet Lishi95330.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aSheshi “2 Prilli”, Shkodër.
14.Jolanda Luca95430.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aSuperstrada Lezhe-Milot, km7, pranë koplek. “Euro Mati”, Gajush, Lezhë
15.Dorina Arapaj95530.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Veledin Kollozi, L “Lef Sallata”, Objekti 1, kati 1, Vlore.
16.Dorjan Jashari95630.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aL.”Perash”, Rr. “Edit Durham”, kati 1, nr.124/3 Shkodër.
17.Ermir Simoni95730.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aVau i Dejës, Rr. e Hidrocentralit, Shkodër.
18.Lejdi Kurtishi95830.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aBul. Gjergj Fishta, godinë 1 katëshe në hyrje të kontrollit teknik të automjeteve,“Zhan D’Ark”, Pall.8, Tiranë.
19.Elton Fështi95930.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr. “M. Gjollesha”, P.77, shk.1, kati 1, Ap.3, Tirane.
20.Anjel Lekaj96030.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aL. “Besëlidhja”, Bul. “Gjergj Fishta”, pall.93/3, ap.1, Lezhë.