Regjistri i të Licencuarve: Formular Aplikimi

Formular C - Formular Raportimi Vlerësues

28/09/2020 10:22:08
  Materiali i plotë

Formular B - Formular Raportimi Vlerësues

28/09/2020 10:21:59
  Materiali i plotë

Formular A - Formular Raportimi Vlerësues

28/09/2020 10:21:48
  Materiali i plotë

Formular - Kërkesë "Për pajisjen me licencë brokeri në sigurime"

28/09/2020 10:20:57
  Materiali i plotë

Formular - Kërkesë "Për pajisjen me licencë shoqëri brokerimi në sigurime"

28/09/2020 10:20:24
  Materiali i plotë

Formular - Kërkesë "Për pajisjen me licencë banka si shoqëri brokerimi në sigurime"

28/09/2020 10:20:08
  Materiali i plotë

Vërtetim “Për miratimin e personit fizik si agjent në sigurime”

28/09/2020 10:19:24
  Materiali i plotë

Formë - Kërkesë "Për pajisjen me licencë vlerësues dëmesh në sigurime"

28/09/2020 10:17:42
  Materiali i plotë

Formular vetëdeklarimi i gjendjes gjyqësore

28/09/2020 10:16:34
  Materiali i plotë

Formular - "Mbi vlerësuesin e pavarur të dëmeve në sigurime"

12/07/2017 13:49:15
  Materiali i plotë