Verifikoni Historikun e Dëmeve të Mjetit

Në kuadër të mbrojtjes së konsumatorit, AMF informon që çdo person i dëmtuar, në proces dëmshpërblimi mund të kontrollojë online statusin e dosjes së tij të dëmshpërblimit për të para fazën në të cilën ndodhet dosja. Ky kontroll mundësohet nga vendosja e Kodit të Dëmit. Gjithashtu, në seksionin online të mbrojtjes së konsumatorit ju mund të gjeni edhe mundësinë për të kontrolluar dëme që i kanë ndodhur më parë makinës suaj duke përdorur nr. e shasisë.


(*) Plotësoni Numrin e Shasisë së Mjetit

*Numri i Shasisë

Fusha "Numri i Shasisë" mund të përmbajë vetëm shkronja dhe numra