Moduli i trajnimeve

Sektori i Edukimit Financiar pranë AMF zhvillon trajnime për formim profesional (kualifikim profesional dhe edukim në vazhdim) të drejtuesve dhe profesionistëve që operojnë në tregun e sigurimeve si dhe punonjësve të AMF-së, duke nxitur standardet e cilësisë për kualifikimin profesional dhe edukimin në vazhdim për zhvillimin e mëtejshëm të këtij tregu dhe ofrimin e produkteve dhe shërbimeve të cilësisë së lartë për konsumatorët.