Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Titujve

 • Drejtor Ekzekutiv:
  Dritan MUSTAFA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqeri brokerimi ne letra me vlere te qeverise te RSH ne burse dhe ne tregun me pakice
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Ibrahim Rugova", Tiranë
 • Tel./Faks:
  +35542 277 700 , +355 42263 022
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 1 date 21.05.2010 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Mirela ANGJELI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqeri brokerimi ne letra me vlere te Qeverise te RSH ne Burse
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqeri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rruga "Ali Pashe Gucia", Kompleksi “Halili”, Pallati 2, Kati 1, Nr. 22, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 68 20 58 275, +355 4 2256 081
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 2 date 25.06.2009 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Christian CANACARIS
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqeri brokerimi ne letra me vlere te qeverise te RSH ne burse dhe ne tregun me pakice
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  European Trade Center, Bul. "Bajram Curri", Tiranë
 • Tel./Faks:
  +35542 226 699 , +355 42 275 599
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 3 date 25.06.2009 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Seyhan PENCAPLIGIL
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqeri brokerimi ne letra me vlere te qeverise te RSH ne burse dhe ne tregun me pakice
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Bul. "Zhan D'ark", Tirane
 • Tel./Faks:
  +355 4 2250 955, +355 4 2250 956
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 4 date 25.06.2009 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Bledar SHELLA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqeri brokerimi në Bursë dhe Tregun me pakicë të letrave me vlerë të Qeverisë të Republikës së Shqipërisë
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital te huaj dhe vendas
 • Adresa e Selisë:
  Blv. Deshmoret e kombit, Kulla binjake I, Tirane
 • Tel./Faks:
  +355 4 2280 442/3, +355 4 2280 441
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 5 datë 25.06.2009 (pa afat), Nr. 5/1 datë 21.03.2012 (pa afat), Nr. 5/1 datë 31.05.2019 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Silvio PEDRAZZI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqeri brokerimi ne letra me vlere te qeverise te RSH ne burse dhe ne tregun me pakice
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Ismail Qemali", Nr. 27, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2276 000/4 2248 762
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 6 date 25.06.2009 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Georgios PAPANASTASIOU
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqeri brokerimi ne letra me vlere te qeverise te RSH ne burse dhe ne tregun me pakice
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. Kavajës, G-KOM Bussines, Kati II, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2233 550
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 7 date 25.06.2009 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Maltin KORKUTI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqeri brokerimi ne letra me vlere te qeverise te RSH ne burse dhe ne tregun me pakice
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Vaso Pasha", Nr. 8, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2234 096, +355 4 2222 916
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 8 date 25.06.2009 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Laert DURAJ
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqeri brokerimi ne letra me vlere te qeverise te RSH ne tregun me pakice
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqeri me kapital Shteteror
 • Adresa e Selisë:
  Rr. Reshit Collaku, Nr. 4 , Tirane
 • Tel./Faks:
  + 355 4 2222 315, + 355 4 2266 559
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 10 date 25.06.2009(pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Gideon Van Den BROEK
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqeri brokerimi ne letra me vlere te qeverise te RSH ne burse
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital te huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. Murat Toptani, kati VII, Gjergji Center, Tirane
 • Tel./Faks:
  +35542 256 254 , +355 42 254 368
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 11 date 25.06.2009
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Bozhidar TODOROV
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqeri brokerimi ne letra me vlere te qeverise te RSH ne burse dhe ne tregun me pakice
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Kullat Binjake, Kulla 2, kati 14 &15, Tirane
 • Tel./Faks:
  +35542 256 423 , +355 42 256422
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 12 date 29.09.2010 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Anila FURERAJ (LULA)
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri brokerimi në tituj për blerjen dhe shitjen e titujve me porosi të klientit në tregun e licencuar në territorin e Republikës së Shqipërisë
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital te huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rruga: Donika Kastriot, Ndërtesa 14, Kati 12-13,(hapesira Tag), Tiranë, Kuti postare me nr: 2944
 • Tel./Faks:
  +355 44 400 600
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 13 date 28.04.2011 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Andi BALLTA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqeri brokerimi ne letra me vlere te qeverise te RSH ne burse dhe ne tregun me pakice
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. e Kavajes, Ndertesa 27, Kati VIII, Kodi Postar 1001,Tirane
 • Tel./Faks:
  +355 44537253; +355 4225875
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr.15, date 31.10.2016 (pa afat). Miratuar me Vendim Bordi nr.175, date 31.10.2016.
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Besmir MASHA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri brokerimi në tituj për blerjen dhe shitjen e titujve me porosi të klientit në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rruga “Ndre Mjeda”, Pallati “Perseu”, Njësia 7/25, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355684056843
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 19 datë 24.07.2019 (pa afat)