Kontakti me median

Formulari i Kontaktit

Gazetarët janë të lutur që për çdo informacion apo pyetje mbi veprimtarinë e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare të na kontaktojnë në adresën [email protected] ose nëpërmjet dërgimit të formularit të mëposhtëm.
Ne marrim në konsideratë mbrojtjen e të dhënave. Fushat me shenjën * janë të detyrueshme për t'u plotësuar.

Emri *
Mbiemri *
Adresa
Kodi postal, Qyteti
E-mail *
Telefon
Institucioni
Subjekti *
Teksti *