Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

 • Drejtor Ekzekutiv:
  Elnar GASHI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker në sigurime dhe risigurime
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. “Xhorxh Bush”, Kulla 1, kati 7, nr. 29, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 44 500 514
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca Nr. 1 datë 11.09.2008, miratuar me Vendimin Nr. 116, datë 11.09.2008
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Bashkim KRYEZIU
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker në sigurime për klasat e Jo-Jetës
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. Mustafa Matohiti, pall. 7, shk. 2, ap.8, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2248 768/42 248 756
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca Nr. 2 datë 26.03.2009, miratuar me Vendimin Nr. 24, datë 26.03.2009
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Valbona ÇARÇANI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker në sigurime për klasat e jetës dhe të jo-jetës
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Pallati i Kulturës, QTZHK, Sheshi Skënderbej,Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 42 4525270, +355 69 60 67005
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca Nr. 3, datë 10.12.2009, miratuar me Vendimin Nr. 113, datë 10.12.2009
  Licenca Nr.12, datë 23.12.2013, miratuar me Vendim Bordi Nr.132, datë 23.12.2013
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Rezarta ZHUKRI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker në sigurime për klasat e jetës, të jojetës dhe risigurime
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Abdyl Frasheri", pallati De Rada, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2257 903 / 4 2238 018
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca Nr. 5, datë 19.03.2010, miratuar me Vendimin Nr. 24, datë 19.03.2010
  Licenca Nr.15,datë 28.04.2016, miratuar me Vendim Nr .63, datë 28.04.2016
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Anila QENDRO
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker në sigurime për klasat e jo-jetës
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. Pjeter Bogdani, pall. 20, kati. 1, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2249 952, +355 4 2227 307
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca Nr. 7, datë 21.05.2010, miratuar me Vendimin Nr. 51, datë 21.05.2010
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Ardian KELMENDI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker në sigurime Jete dhe Jo-Jete
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rruga e “ Barrikadave”, Pall. 18, Hyrja 6, kati 4, Ap,11, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 42 224 525
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca Nr. 10, datë 25.04.2012, miratuar me Vendimin Nr. 59, datë 25.04.2012
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Arben SIMAKU
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker në sigurime për klasat e jo-jetës
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. “Brigada VIII”, Pall. LID, kati 6, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 69 40 37 001
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca Nr. 11, datë 23.05.2013, miratuar me Vendimin Nr. 50, datë 23.05.2013
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Edmira MUÇKO
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker në sigurime për klasat e jetës, të jo-jetës dhe risigurime
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. “Ibrahim Rrugova”, Ndërtesa 42, H.7, Ap.46, Njësia Administrative nr. 5, 1019, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 69 20 87 987
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca Nr. 13, datë 23.01.2014, miratuar me Vendimin Nr. 5, datë 23.01.2014
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Përparim ISUFI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker në sigurime për klasat e jo-jetës
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Ismail Qemali", Nr.27, Kulla Fratari, Kati 1, Tiranë, Kutia Postare 2408/1
 • Tel./Faks:
  +355 42 269 435, 069 20 45 790
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca Nr. 14, datë 26.11.2015, miratuar me Vendimin Nr. 125, datë 26.11.2015
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Olti PEÇINI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker në sigurime për klasat e jo-jetës
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Reshit Çollaku", pall.24, shk.13, ap.5, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355662053172
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca Nr. 16, datë 30.05.2016, miratuar me Vendimin Nr. 79, datë 30.05.2016
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Grean SHEHAJ
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker në sigurime për klasat e jo-jetës
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Mustafa Matohiti", Tiranë
 • Tel./Faks:
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca nr.21, datë 19.06.2017, miratuar me Vendimin nr.73, datë 19.06.2017
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Valbona Kraja
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker në sigurime për klasat e jojetës
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. “Irfan Tomini”, god 10/4, hyrja 3, Tiranë.
 • Tel./Faks:
  0676037981
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca nr.22, datë 30.11.2017, miratuar me Vendim Bordi nr.174
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Manjola ISMAILAJ
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker në sigurime në klasat e jetës, të jojetës dhe risigurime
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas.
 • Adresa e Selisë:
  Rruga “Zef Jubani”, Qendra tregtare “Olimpia”, kati II, nr.3, Tiranë
 • Tel./Faks:
  0696036252
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licencë nr.24, datë 31.01.2018, miratuar me Vendim Bordi nr.10, datë 31.01.2018
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Veronika Prifti
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker në sigurime jete dhe jojete
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. e Kavajës, ndërtesa 27, Hyrja 1, Tiranë
 • Tel./Faks:
  0672012305
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licencë nr.25, datë 20.12.2018, miratuar me Vendimin e Bordit Nr. 246, datë 20.12.2018