Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

 • Drejtor Ekzekutiv:
  Elnar GASHI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker ne sigurime dhe risigurime
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. “Xhorxh Bush”, Kulla 1, kati 7, nr. 29, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 44 500 514
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca Nr. 1 date 11.09.2008, miratuar me Vendimin Nr. 116, date 11.09.2008
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Bashkim KRYEZIU
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker ne sigurime per klasat e Jo-Jetes
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqeri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. Mustafa Matohiti, pall. 7, shk. 2, ap.8, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2248 768/42 248 756
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca Nr. 2 date 26.03.2009, miratuar me Vendimin Nr. 24, date 26.03.2009
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Valbona ÇARÇANI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker në sigurime për klasat e jetës dhe te jo-jetës
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Pallati i Kulturës, QTZHK, Sheshi Skënderbej,Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 42 4525270, +355 69 60 67005
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca Nr. 3, date 10.12.2009, miratuar me Vendimin Nr. 113, date 10.12.2009
  Licenca Nr.12, date 23.12.2013, miratuar me Vendim Bordi Nr.132, date 23.12.2013
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Rezarta ZHUKRI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker në sigurime për klasat e jetës, të jojetës dhe risigurime
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Abdyl Frasheri", pallati De Rada, Tirane
 • Tel./Faks:
  +355 4 2257 903 / 4 2238 018
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca Nr. 5, datë 19.03.2010, miratuar me Vendimin Nr. 24, datë 19.03.2010
  Licenca Nr.15,datë 28.04.2016, miratuar me Vendim Nr .63, datë 28.04.2016
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Anila QENDRO
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker në sigurime për klasat e jo-jetës
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. Pjeter Bogdani, pall. 20, kati. 1, Tirane
 • Tel./Faks:
  +355 4 2249 952, +355 4 2227 307
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca Nr. 7, date 21.05.2010, miratuar me Vendimin Nr. 51, date 21.05.2010
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Ardian KELMENDI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker në sigurime Jete dhe Jo-Jete
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rruga e “ Barrikadave”, Pall. 18, Hyrja 6, kati 4, Ap,11, Tirane
 • Tel./Faks:
  +355 42 224 525
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca Nr. 10, date 25.04.2012, miratuar me Vendimin Nr. 59, date 25.04.2012
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Arben SIMAKU
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker ne sigurime per klasat e jo-jetes
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. “Brigada VIII”, Pall. LID, kati 6, Tirane
 • Tel./Faks:
  +355 69 40 37 001
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca Nr. 11, date 23.05.2013, miratuar me Vendimin Nr. 50, date 23.05.2013
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Edmira MUÇKA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker ne sigurime per klasat e jetes, te jo-jetes dhe risigurime
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. “Ibrahim Rrugova”, Ndërtesa 42, H.7, Ap.46, Njësia Administrative nr. 5, 1019, Tirane
 • Tel./Faks:
  +355 69 20 87 987
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca Nr. 13, date 23.01.2014, miratuar me Vendimin Nr. 5, date 23.01.2014
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Përparim ISUFI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker ne sigurime per klasat e jo-jetës
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Ismail Qemali", Nr.27, Kulla Fratari, Kati 1, Tirane, Kutia Postare 2408/1
 • Tel./Faks:
  +355 42 269 435, 069 20 45 790
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca Nr. 14, date 26.11.2015, miratuar me Vendimin Nr. 125, date 26.11.2015
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Olti PEÇINI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker ne sigurime per klasat e jo-jetës
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Reshit Çollaku", pall.24, shk.13, ap.5, Tirane
 • Tel./Faks:
  +355662053172
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca Nr. 16, date 30.05.2016, miratuar me Vendimin Nr. 79, date 30.05.2016
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Grean SHEHAJ
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker ne sigurime per klasat e jo-jetës
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Mustafa Matohiti", Tiranë
 • Tel./Faks:
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca nr.21, datë 19.06.2017, miratuar me Vendimin nr.73, datë 19.06.2017
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Valbona Kraja
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker ne sigurime per klasat e jojetes
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqeri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. “Irfan Tomini”, god 10/4, hyrja 3, Tirane.
 • Tel./Faks:
  0676037981
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licenca nr.22, date 30.11.2017, miratuar me Vendim Bordi nr.174
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Dhorothea MALE
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker ne sigurime ne klasat ejetes, te jojetes dhe risigurime
 • Lloji i Pronësisë:
  SHoqeri me capital vendas.
 • Adresa e Selisë:
  Rruga “Zef Jubani”, Qendra tregtare “Olimpia”, kati II, nr.3, Tirane
 • Tel./Faks:
  0696036252
 • Faqja e Internetit:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licence nr.24, date 31.01.2018, miratuar me Vendim Bordi nr.10, date 31.01.2018
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Gentiana Gjonça
 • Fusha e Aktivitetit:
  Broker ne sigurime jete dhe jojete
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqeri me capital Vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. e Kavajes, ndertesa 27, Hyrja 1, Tirane
 • Tel./Faks:
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Licence nr.25, date 20.12.2018, miratuar me Vendimin e Bordit Nr. 246, date 20.12.2018