Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive

NËN ADMINISTRIMIN E “WVP FUND MANAGEMENT TIRANA” SH.A. – SHOQËRI ADMINISTRUESE E SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE.
DEPOZITAR I FONDIT: FIRST INVESTMENT BANK Sh.a.
NËN ADMINISTRIMIN E "RAIFFEISEN INVEST- SHOQËRI ADMINISTRUESE E FONDEVE TË PENSIONIT DHE SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE" Sh.a.
DEPOZITAR I FONDIT: FIRST INVESTMENT BANK Sh.a.
NËN ADMINISTRIMIN E "RAIFFEISEN INVEST- SHOQËRI ADMINISTRUESE E FONDEVE TË PENSIONIT DHE SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE" Sh.a.
DEPOZITAR I FONDIT: FIRST INVESTMENT BANK Sh.a.
NËN ADMINISTRIMIN E "RAIFFEISEN INVEST- SHOQËRI ADMINISTRUESE E FONDEVE TË PENSIONIT DHE SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE" Sh.a.
DEPOZITAR I FONDIT: FIRST INVESTMENT BANK Sh.a.
NËN ADMINISTRIMIN E "CREDINS INVEST- SHOQËRI ADMINISTRUESE E FONDEVE TË PENSIONIT DHE SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE" Sh.a.
DEPOZITAR I FONDIT: BANKA AMERIKANE E INVESTMEVE Sh.a.
NËN ADMINISTRIMIN E “WVP FUND MANAGEMENT TIRANA” SH.A. – SHOQËRI ADMINISTRUESE E SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE.
DEPOZITAR I FONDIT: FIRST INVESTMENT BANK Sh.a.
NËN ADMINISTRIMIN E "RAIFFEISEN INVEST- SHOQËRI ADMINISTRUESE E FONDEVE TË PENSIONIT DHE SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE" Sh.a.
DEPOZITAR I FONDIT: FIRST INVESTMENT BANK Sh.a.
NËN ADMINISTRIMIN E "ALBSIG INVEST-SHOQËRI ADMINISTRUESE TË FONDEVE TË PENSIONIT DHE E ASETEVE TË SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE"
DEPOZITAR I FONDIT: TIRANA BANK sh.a.
NËN ADMINISTRIMIN E “ABI INVEST” SH.A. – SHOQËRI ADMINISTRUESE E SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE.
DEPOZITAR I FONDIT: BANKA CREDINS Sh.a.
NËN ADMINISTRIMIN E “ABI INVEST” SH.A. – SHOQËRI ADMINISTRUESE E SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE.
DEPOZITAR I FONDIT: FIRST INVESTMENT BANK Sh.a.
NËN ADMINISTRIMIN E “ABI INVEST” SH.A. – SHOQËRI ADMINISTRUESE E SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE.
DEPOZITAR I FONDIT: FIRST INVESTMENT BANK Sh.a.