Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sipërmarjeve të Investimeve Kolektive

NEN ADMINISTRIMIN E "RAIFFEISEN INVEST- SHOQERI ADMINISTRUESE E FONDEVE TE PENSIONIT DHE SIPERMARRJEVE TE INVESTIMEVE KOLEKTIVE" Sh.a.
DEPOZITAR I FONDIT: FIRST INVESTMENT BANK Sh.a.
NEN ADMINISTRIMIN E "RAIFFEISEN INVEST- SHOQERI ADMINISTRUESE E FONDEVE TE PENSIONIT DHE SIPERMARRJEVE TE INVESTIMEVE KOLEKTIVE" Sh.a.
DEPOZITAR I FONDIT: FIRST INVESTMENT BANK Sh.a.
NËN ADMINISTRIMIN E "CREDINS INVEST- SHOQERI ADMINISTRUESE E FONDEVE TË PENSIONIT DHE SIPERMARRJEVE TE INVESTIMEVE KOLEKTIVE" Sh.a.
DEPOZITAR I FONDIT: BANKA AMERIKANE E INVESTMEVE Sh.a.
NËN ADMINISTRIMIN E “WVP FUND MANAGEMENT TIRANA” SH.A. – SHOQËRI ADMINISTRUESE E SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE.
DEPOZITAR I FONDIT: FIRST INVESTMENT BANK Sh.a.
NËN ADMINISTRIMIN E "RAIFFEISEN INVEST- SHOQËRI ADMINISTRUESE E FONDEVE TË PENSIONIT DHE SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE" Sh.a.
DEPOZITAR I FONDIT: FIRST INVESTMENT BANK Sh.a.
FONDI I INVESTIMIT “ALBSIG STANDARD” (Ref. FI-B5)
DEPOZITAR I FONDIT: TIRANA BANK sh.a.