Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Subjekti
 
 
Nr. Emri, Mbiemri Nr. licencës Dt. e fillimit të licencës Dt. e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
1.OTP Bank Albania sh.a.1078/228.02.2022Pa afatAlbsig sh.a. / Intersig VIG sh.a. / Atlantik sh.a., (klasat e jojetës)Bul. "Dëshmorët e Kombit", Kulla 1, Kati 9, Tiranë.
2.First Investment Bank Albania sh.a.135431.05.2019Pa afatAlbsig, Atlantik, Intersig VIG, Eurosig sh.aBul. "Dëshmorët e Kombit", Kulla 1, Kati 9, Tiranë.
3.Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a.114213.06.2018Pa afatIntersig VIG sh.a (klasat e jojetës)Rr. "Ismail Qemali", nr.27, Tiranë.
4.Banka Credins sh.a.113907.05.2018Pa afatSiCRED sh.a. (klasat e jetës)Rr. "Vaso Pasha", Nr.8, Tiranë.