Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Subjekti
 
 
Nr. Emri, Mbiemri Nr. licences Dt. e fillimit te licences Dt. e mbarimit te licences Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
1.Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a.114213.06.2018Pa afatIntersig VIG sh.a (klasat e jojetës)Rr. "Ismail Qemali", nr.27, Tirane.
2.Banka Credins sh.a.113907.05.2018Pa afatSiCRED sh.a. (klasat e jetës)Rr. "Vaso Pasha", Nr.8, Tiranë.
3.Banka Societe Generale Albania sh.a.107829.03.2018Pa afatAlbsig sh.a.; Intersig VIG sh.a.Bul. "Dëshmorët e Kombit", Kulla 1, Kati 9, Tiranë.