Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Fondeve të Pensioneve Vullnetare

 • Drejtor Ekzekutiv:
  Bozhidar TODOROV
 • Fusha e Aktivitetit:
  Depozitar i aseteve të fondeve të pensionit vullnetar dhe i sipermarrjeve të investimeve kolektive
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqeri me kapital te huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Kullat Binjake, Kulla 2, kati 14 & 15, Tirane
 • Tel./Faks:
  +355 4 2276 702/3, +355 4 2280 210
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  nr. 1 date 13.12.2011 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Dritan MUSTAFA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Depozitar i aseteve të fondeve të pensionit vullnetar dhe i sipermarrjeve të investimeve kolektive
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Ibrahim Rugova", Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2269 616/617/429, +355 4 2269 707
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 2 datë 06.06.2019 (pa afat) (Nr. 2 date 18.11.2010 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Frederic BLANC
 • Fusha e Aktivitetit:
  Depozitar i aseteve të fondeve të pensionit vullnetar
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj dhe vendas
 • Adresa e Selisë:
  Blv. Dëshmorët e kombit, Kulla binjake I, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2280 442/3, +355 4 2280 441
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 3 date 13.12.2011 (pa afat), Nr. 3 datë 31.05.2019 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Seyhan PENCAPLIGIL
 • Fusha e Aktivitetit:
  Depozitar i aseteve të fondeve të pensionit vullnetar
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Blv. "Zhan D'ark", Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2250 955, +355 4 2250 956
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  nr. 4 date 21.12.2015 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Andi BALLTA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Depozitar i aseteve te fondeve te pensionit vullnetar dhe i sipërmarrjeve te investimeve kolektive
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqeri me kapital te huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. e Kavajës, Ndërtesa 27, Kati 8, Kodi postar 1001, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 44537253; +355 4225875
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  nr. 5 dt. 03.07.2017 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Maltin KORKUTI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Depozitar i aseteve te fondeve te pensionit vullnetar dhe i sipërmarrjeve te investimeve
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqeri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Vaso Pasha" Nr. 8, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 42234096, +355 42222916
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 6 datë 06.06.2019 (pa afat)