Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Fondeve të Pensioneve Vullnetare

 • Drejtor Ekzekutiv:
  Bozhidar TODOROV
 • Fusha e Aktivitetit:
  Depozitar i aseteve të fondeve të pensionit vullnetar dhe i sipërmarrjeve të investimeve kolektive
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Kullat Binjake, Kulla 2, kati 14 & 15, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2276 702/3, +355 4 2280 210
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 1 datë 13.12.2011 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Dritan MUSTAFA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Depozitar i aseteve të fondeve të pensionit vullnetar dhe i sipërmarrjeve të investimeve kolektive
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Ibrahim Rugova", Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2269 616/617/429, +355 4 2269 707
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 2 datë 06.06.2019 (pa afat) (Nr. 2 datë 18.11.2010 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Frederic BLANC
 • Fusha e Aktivitetit:
  Depozitar i aseteve të fondeve të pensionit vullnetar
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj dhe vendas
 • Adresa e Selisë:
  Blv. Dëshmorët e Kombit, Kulla binjake I, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2280 442/3, +355 4 2280 441
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 3 datë 13.12.2011 (pa afat), Nr. 3 datë 31.05.2019 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Seyhan PENCAPLIGIL
 • Fusha e Aktivitetit:
  Depozitar i aseteve të fondeve të pensionit vullnetar
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Blv. "Zhan D'ark", Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2250 955, +355 4 2250 956
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 4 datë 21.12.2015 (pa afat)
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Andi BALLTA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Depozitar i aseteve të fondeve të pensionit vullnetar, të sipërmarrjeve të investimeve kolektive me ofertë publike dhe të fondeve të investimeve alternative, për klientët profesionistë dhe të kualifikuar.
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. e Kavajës, Ndërtesa 27, Kati 8, Kodi postar 1001, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 44537253; +355 4225875
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 5 dt. 03.07.2017 (pa afat). Miratuar me Vendimet nr. 92, datë 03.07.2017, nr. 204 datë 29.12.2020 dhe nr. 205, datë 29.12.2020
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Maltin KORKUTI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Depozitar i aseteve të fondeve të pensionit vullnetar dhe i sipërmarrjeve të investimeve
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Vaso Pasha" Nr. 8, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 42234096, +355 42222916
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  Nr. 6 datë 06.06.2019 (pa afat)