Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
1."E-BUSINESS SOLUTION" sh.p.k.150031.08.2020Pa afatInsig Jete sh.a.Rruga “Ismail Qemali”, Godina nr. 32, kati 3, Tirane.
2."AIMA" sh.a.150131.08.2020Pa afatSigal UGA sh.a. Lagjia 1, Rr. Rinas Aeroport, godina nr. 56/15, në Nikël Rinas, Hertz Plazza Durrës
3."AJRIS TRAVEL&MORE" sh.p.k.150331.08.2020Pa afatSigal UGA sh.a.Rruga “Ali Demi”, pall. 135, shk. 4, kati 1, ap. 14, Tiranë.
4."G.S.K" sh.p.k.149831.08.2020Pa afatAlbsig sh.a.Lagjia nr. 14, Ura e Dajlanit, km 1 i Autostradës, pronë e shoqërisë “Kastrati Group” Durrës
5."DOCI HD" sh.p.k.150531.08.2020Pa afatSigal UGA sh.a.Lagja nr. 5, Rruga “Demokracia”, kompleksi 2BE, Bathore, Tiranë.
6."BESI AGENCY" sh.p.k.143922.01.2020Pa afatEurosig sh.a.Bulevardi “Blu”, Rr. “Donald Trump”, Nr. 3, Kamëz, Tiranë.
7."NEW ZODIAK" sh.p.k.141419.12.2019Pa afatSigal UGA sh.aLagjia 1, Rruga “Taulantia”, pranë Autoritetit Portual, Durrës, (pronë e marrë me qera nga pronari Z. Adrian Çelkupa
8."Elezi AGENCY" sh.p.k.141619.12.2019Pa afatEurosig sh.a.Rruga “Luma”, Lagjia nr.2, Kukës.
9."Connection-2019" sh.p.k.141014.10.2019Pa afatSigal UGA sh.aRruga “Hasan Sufa”, pall. 2, shk. 1, kati 1, ap.4, Tiranë.
10."Porsche Leasing" sh.p.k.972/214.10.2019Pa afatSigal UGA sh.a, Intersig sh.a, Atlantik sh.a.Autostrada Tiranë-Durrës” km 3, Rruga "Monun", Mëzez, Tiranë.