Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
1.“Mix Auto” sh.p.k.163028.07.2021Pa afatEurosig sh.a.Rruga e Kokonozëve, Zona Kadastrale 8170 , Tiranë.
2.“LUKOIL”.AL sh.p.k.163228.07.2021Pa afatSigal UGA sh.a.Rruga Nacionale Maminas-Gjiri Lalëzit, Lagjja e re, Nr. 48, Manëz, Durrës.
3.“Hunters” sh.p.k.158428.04.2021Pa afatAlbsig sh.a.Rruga “Themistokli Germenji”, Pallati 4, shkalla 1, apartamenti 7, Tiranë.
4.“Falcon Consulting” sh.p.k.158828.04.2021Pa afatSigal UGA sh.a.Njësia Bashkiake nr. 9, Rruga "Jordan Misja", Pallati Sara-EL, dyqani nr. 15, Tiranë.
5."E-BUSINESS SOLUTION" sh.p.k.1500/158628.04.2021Pa afatInsig Jetë sh.a. dhe Albsig Jetë sh.a.Rruga “Ismail Qemali”, Godina nr. 32, kati 3, Tirane.
6."RV MUSLIA" sh.p.k.153927.01.2021Pa afatEurosig sh.a.Rruga “Ferit Xhajko”, Pallati nr. 83/1, shkalla 1, Ap.2 Tiranë.
7."E Beet 2019" sh.p.k.154127.01.2021Pa afatEurosig sh.a.Lagja “Kastriot”, Rruga “16 Prilli”, Zona Kadastrale 8534, Fier.
8."ALL-TOURS.Al 2020" sh.p.k154327.01.2021Pa afatSigal UGA sh.a.Lagjja “29 Nëntori”, Fier.
9."Rental Travel" sh.p.k.154527.01.2021Pa afatSigal UGA sh.a.Bulevardi Bajram Curri, Pallati Aviacioni i Ri, Shkalla 2, Apartamenti 9, Tiranë.
10."RROJI" sh.p.k.150629.12.2020Pa afatSigal UGA sh.a.Rruga Hafiz Sabri Bushati, Lagjja "Qemal Stafa", Godinë 1 katëshe, nr 2, Shkodër.