Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
1."RV MUSLIA" sh.p.k.153927.01.2021Pa afatEurosig sh.a.Rruga “Ferit Xhajko”, Pallati nr. 83/1, shkalla 1, Ap.2 Tiranë.
2."E Beet 2019" sh.p.k.154127.01.2021Pa afatEurosig sh.a.Lagja “Kastriot”, Rruga “16 Prilli”, Zona Kadastrale 8534, Fier.
3."ALL-TOURS.Al 2020" sh.p.k154327.01.2021Pa afatSigal UGA sh.a.Lagjja “29 Nëntori”, Fier.
4."Rental Travel" sh.p.k.154527.01.2021Pa afatSigal UGA sh.a.Bulevardi Bajram Curri, Pallati Aviacioni i Ri, Shkalla 2, Apartamenti 9, Tiranë.
5."RROJI" sh.p.k.150629.12.2020Pa afatSigal UGA sh.a.Rruga Hafiz Sabri Bushati, Lagjja "Qemal Stafa", Godinë 1 katëshe, nr 2, Shkodër.
6."EASY PAY" sh.p.k1383/129.12.2020Pa afatSigal UGA sh.a. / Sigma Interalbanian VIG sh.a.Rruga “Ismail Qemali”, Objekti nr.30, hyrja 7, kati 3, Tiranë
7."E-BUSINESS SOLUTION" sh.p.k.150031.08.2020Pa afatInsig Jete sh.a.Rruga “Ismail Qemali”, Godina nr. 32, kati 3, Tirane.
8."AIMA" sh.a.150131.08.2020Pa afatSigal UGA sh.a. Lagjia 1, Rr. Rinas Aeroport, godina nr. 56/15, në Nikël Rinas, Hertz Plazza Durrës
9."AJRIS TRAVEL&MORE" sh.p.k.150331.08.2020Pa afatSigal UGA sh.a.Rruga “Ali Demi”, pall. 135, shk. 4, kati 1, ap. 14, Tiranë.
10."G.S.K" sh.p.k.149831.08.2020Pa afatAlbsig sh.a.Lagjia nr. 14, Ura e Dajlanit, km 1 i Autostradës, pronë e shoqërisë “Kastrati Group” Durrës