Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
1."Porsche Leasing" sh.p.k.972/325.11.2021Pa afatSigal UGA sh.a./Sigma Interalbanian VIG sh.a., Albsig sh.a./Intersig VIG sh.a./Atlantik sh.a./Insig Autostrada Tiranë-Durrës” km 3, Rruga "Monun", Mëzez, Tiranë.
2.“In Italian Network” sh.p.k.166725.11.2021Pa afatSigal UGA sh.a.Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Z. K. 8270, Nr.68, Hyrja 10, Kati.4, Ap.15, Tiranë.
3.“REJ VIAGGI” sh.p.k164229.09.2021Pa afatSigal UGA sh.a.Rruga e Durrësit, Pallati Nr.79, Shkalla 8, Ap.71, Tiranë.
4.“UNITED-SECURITY” sh.p.k.164429.09.2021Pa afatSigal UGA sh.a.Lagjia nr.14, Rr "Tom Plezha", Pallati Konfort Konstruksion, Njesia D1, Zk 3866, Kashar, Tiranë.
5.“Lani S 7” sh.p.k.164629.09.2021Pa afatAlbsig sh.a.Rruga “Islam Spahiu”, Tiranë.
6.“Preval Center” sh.p.k.164829.09.2021Pa afatSigal UGA sh.a.Shkodër, Lagjja Vasil Shanto, Rruga Dr.Selaudin Bekteshi, nr.pasurisë 1/291-N1, zona kadastrale 8593.
7.“Mix Auto” sh.p.k.163028.07.2021Pa afatEurosig sh.a.Rruga e Kokonozëve, Zona Kadastrale 8170 , Tiranë.
8.“LUKOIL”.AL sh.p.k.163228.07.2021Pa afatSigal UGA sh.a.Rruga Nacionale Maminas-Gjiri Lalëzit, Lagjja e re, Nr. 48, Manëz, Durrës.
9.“Hunters” sh.p.k.158428.04.2021Pa afatAlbsig sh.a.Rruga “Themistokli Germenji”, Pallati 4, shkalla 1, apartamenti 7, Tiranë.
10.“Falcon Consulting” sh.p.k.158828.04.2021Pa afatSigal UGA sh.a.Njësia Bashkiake nr. 9, Rruga "Jordan Misja", Pallati Sara-EL, dyqani nr. 15, Tiranë.