Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
1."EASY PAY" sh.p.k1383/129.12.2020Pa afatSigal UGA sh.a. / Sigma Interalbanian VIG sh.a.Rruga “Ismail Qemali”, Objekti nr.30, hyrja 7, kati 3, Tiranë
2."RROJI" sh.p.k.150629.12.2020Pa afatSigal UGA sh.a.Rruga Hafiz Sabri Bushati, Lagjja "Qemal Stafa", Godinë 1 katëshe, nr 2, Shkodër.
3."E-BUSINESS SOLUTION" sh.p.k.150031.08.2020Pa afatInsig Jete sh.a.Rruga “Ismail Qemali”, Godina nr. 32, kati 3, Tirane.
4."AIMA" sh.a.150131.08.2020Pa afatSigal UGA sh.a. Lagjia 1, Rr. Rinas Aeroport, godina nr. 56/15, në Nikël Rinas, Hertz Plazza Durrës
5."AJRIS TRAVEL&MORE" sh.p.k.150331.08.2020Pa afatSigal UGA sh.a.Rruga “Ali Demi”, pall. 135, shk. 4, kati 1, ap. 14, Tiranë.
6."G.S.K" sh.p.k.149831.08.2020Pa afatAlbsig sh.a.Lagjia nr. 14, Ura e Dajlanit, km 1 i Autostradës, pronë e shoqërisë “Kastrati Group” Durrës
7."DOCI HD" sh.p.k.150531.08.2020Pa afatSigal UGA sh.a.Lagja nr. 5, Rruga “Demokracia”, kompleksi 2BE, Bathore, Tiranë.
8."BESI AGENCY" sh.p.k.143922.01.2020Pa afatEurosig sh.a.Bulevardi “Blu”, Rr. “Donald Trump”, Nr. 3, Kamëz, Tiranë.
9."NEW ZODIAK" sh.p.k.141419.12.2019Pa afatSigal UGA sh.aLagjia 1, Rruga “Taulantia”, pranë Autoritetit Portual, Durrës
10."Elezi AGENCY" sh.p.k.141619.12.2019Pa afatEurosig sh.a.Rruga “Luma”, Lagjia nr.2, Kukës.