Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Fondeve të Pensioneve Vullnetare

NËN ADMINISTRIMIN E "RAIFFEISEN INVEST- SHOQËRI ADMINISTRUESE E FONDEVE TË PENSIONIT DHE SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE" Sh.a.
DEPOZITAR I FONDIT: FIRST INVESTMENT BANK Sh.a.
NËN ADMINISTRIMIN E "SHOQËRISË ADMINISTRUESE TË FONDEVE TË PENSIONIT SIGAL- LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA" SH.A.
DEPOZITAR I FONDIT: BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE sh.a.
NËN ADMINISTRIMIN E "CREDINS INVEST-SHOQËRI ADMINISTRUESE TË FONDEVE TË PENSIONIT DHE E ASETEVE TË SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE"
DEPOZITAR I FONDIT: TIRANA BANK sh.a.
NËN ADMINISTRIMIN E "ALBSIG INVEST-SHOQËRI ADMINISTRUESE TË FONDEVE TË PENSIONIT DHE E ASETEVE TË SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE"
DEPOZITAR I FONDIT: TIRANA BANK sh.a.
NËN ADMINISTRIMIN E "ALBSIG INVEST-SHOQËRI ADMINISTRUESE TË FONDEVE TË PENSIONIT DHE E ASETEVE TE SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE"
DEPOZITAR I FONDIT: TIRANA BANK sh.a.