Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
1.Genci Goga (Jo-Jetë)8819.12.2019Pa afatBroker fizik i pavarurRr. "Bilal Sina", pall Rinia 04, kati 2, ap.8, Tiranë
2.Erjon Skora (Klasat e Jetës, Jo-Jetës dhe risigurime)8919.12.2019Pa afatBroker fizik i pavarurRr. "Ibrahim Rugova", kompleksi "Green Park", kulla 1, kati 3, Tiranë
3.Enkeleda Kërxhaliu (Klasat e Jetës, Jo-Jetës dhe risigurime)7930.07.2018Pa afatBroker fizik i pavarurRruga “Ibrahim Rugova”, Pallati “Sky Tower”, Kati 5, Tiranë
4.Albano Troka (Jo-Jetë)7428.02.2018Pa afatBroker fizik i pavarurRr. "Aleksandri i Madh", Pallati LORENA, nr.1, Tiranë