Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
1.Marsida Demuçaj (klasat e jojetes dhe risigurime)8524.07.2019Pa afatSunTrust Broker sh.a.Rr. "Zef Jubani, Qendra Tregtare "Olimpia", kati 2, nr.3, Tirane.
2.Edmira Muçko (klasat e jetes, jojetes dhe risigurime)8624.07.2019Pa afatIFIS Broker sh.a.Rr. “I. Qemali”, pall. 2K, k.8, ap.40, Tiranë
3.Floriand Beshku (klasat e jetes dhe te jojetes)8724.07.2019Pa afatIFIS Broker sh.a.Bul. “Zhan D’Ark”, nr.1, Tiranë
4.Enkeleda Kerxhaliu (klasat e jetes, jojetes dhe risigurime)7930.07.2018Pa afatBroker fizik i pavarurRruga “Ibrahim Rugova”, Pallati “Sky Tower”, Kati 5, Tiranë