Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
1.Drita Kushe153129.12.2020Pa afatAlbsig sh.aBlv. “Gjergj Fishta”, pika e kolaudimit Tiranë.
2.Robert Lumshi153229.12.2020Pa afatInsig sh.a.Pallatet "Agimi", Tiranë.
3.Hamid Dobjani153329.12.2020Pa afatSigal UGA sh.aRruga “Ibrahim Rugova”, Nr.6, Tiranë.
4.Florian Mnalla153429.12.2020Pa afatSigal UGA sh.aLagjja Qender, Banesë private përballë shkollës "Rrahman Çota", Hotolisht, Librazhd.
5.Gëzim Gjidiai153529.12.2020Pa afatSigal UGA sh.aLagjja 13, Rruga Pavarësia, Pallati 8 katësh, Kati i parë, 20 m larg BKT, Durrës.
6.Igli Hidri153629.12.2020Pa afatSigal UGA sh.aLagjja Partizani, Elbasan.
7.Edison Coli153729.12.2020Pa afatSigal UGA sh.aLagjja 9, Rruga "A. Goga", Kati I-rë, Durrës.
8.Brikela Rroji153829.12.2020Pa afatSigal UGA sh.aRruga Hafiz Sabri Bushati, Lagjja "Qemal Stafa", godinë 1 katëshe, nr 2, Shkodër.
9.Asllan Ferrollari152412.11.2020Pa afatAtlantik sh.a.Porti Vlorë.
10.Alfredo Martinaj152512.11.2020Pa afatAtlantik sh.a.Laç-Lezhë.