Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
1.Etleva Mustafa (Muleshku), (klasat e jojetes)9019.12.2019Pa afatASSIBROKER sh.a.Rr. "Brigada VIII", Vila 3/1, Kati III, Tirane, Shqiperi.
2.Valmira Taçe (klasat e jetes dhe te jojetes)9119.12.2019Pa afatWVP-Ndërmjetësim në sigurime sh.a.Rr. e "Barrikadave”, Ndërtesa 18, hyrja 6, kati 4, Ap.11, Tiranë
3.Marinela Rapaj (klasat e jetes dhe te jojetes)9219.12.2019Pa afatBanka Kombëtare Tregtare sh.a.Bul. “Zhan D’Ark”, nr.1, Tiranë
4.Marsida Demuçaj (klasat e jojetes dhe risigurime)8524.07.2019Pa afatSunTrust Broker sh.a.Rr. "Zef Jubani, Qendra Tregtare "Olimpia", kati 2, nr.3, Tirane.
5.Floriand Beshku (klasat e jetes dhe te jojetes)8724.07.2019Pa afatBanka Kombëtare Tregtare sh.a.Bul. “Zhan D’Ark”, nr.1, Tiranë
6.Edmira Muçko (klasat e jetes, jojetes dhe risigurime)8624.07.2019Pa afatIFIS Broker sh.a.Rr. “Ibrahim Rrugova”, Ndërtesa 42, H.7, Ap.46, Njësia Administrative nr.5, 1019, Tiranë”.
7.Lorenc Goga (klasat e jetes dhe te jojetes)8128.12.2018Pa afatABI Broker Sigurimesh sh.a.Rr. E Kavajes, Ndertesa nr.27, kati 2, Tirane.
8.Mikena Nine (klasat e jetes dhe te jojetes)8228.12.2018Pa afatBanka Kombëtare Tregtare sh.a.Bul. “Zhan D’Ark”, nr.1, Tiranë
9.Ina Balliu (klasat e jetes dhe te jojetes)8328.12.2018Pa afatBanka Kombëtare Tregtare sh.a.Bul. “Zhan D’Ark”, nr.1, Tiranë
10.Mediana Rexha (klasat e jetës dhe të jojetës)7813.06.2018Pa afatWVP-Ndërmjetësim në sigurime sh.a.Rr. e "Barrikadave”, Ndërtesa 18, hyrja 6, kati 4, Ap.11, Tiranë