Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës së Aktuarit të Autorizuar Data e licencës së Aktuarit të Autorizuar Vlefshmëria e Licencës Nr. kontakti Adresë e-mail
1.Elsa TOÇI15/224.07.201924.07.20220696082323[email protected]
2.Oriana ZAÇAJ10/222.11.201922.11.20220694052869[email protected]
3.Enkeleda SHEHI1/222.11.201922.11.202206920 67070[email protected]
4.Albion NASAJ2/222.11.201922.11.20220672057432[email protected]
5.Arben ÇAVOLLI3/222.11.201922.11.20220692062230[email protected]
6.Brikena PRENI5/222.11.201922.11.20220674065531[email protected]
7.Petrina DUKA11/222.11.201922.11.20220692055362[email protected]
8.Ravena ALEKSI12/222.11.201922.11.20220695598078[email protected]
9.Kleida HAXHI8/222.11.201922.11.20220684076503[email protected]
10.Areta ÇUKO4/219.12.201919.12.20220672299970[email protected]