Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës së Aktuarit të Autorizuar Data e licencës së Aktuarit të Autorizuar Vlefshmëria e Licencës Nr. kontakti Adresë e-mail
1.Enkeleda SHEHI1/129.09.201629.09.201906920 67070[email protected]
2.Arben ÇAVOLLI3/129.09.201629.09.20190692062230[email protected]
3.Areta ÇUKO4/129.09.201629.09.20190672299970[email protected]
4.Brikena PRENI5/129.09.201629.09.20190674065531[email protected]
5.Etjon BASHA6/129.09.201629.09.20190693746454[email protected]
6.Orjana ZAÇAJ10/129.09.201629.09.20190694052869[email protected]
7.Petrina DUKA11/129.09.201629.09.20190692055362[email protected]
8.Ravena ALEKSI12/129.09.201629.09.20190695598078[email protected]
9.Albion NASA2/129.09.201629.09.20190672057432[email protected]
10.Kleida HAXHI8/124.11.201624.11.20190684076503[email protected]