Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës së Aktuarit të Autorizuar Data e licencës së Aktuarit të Autorizuar Vlefshmëria e Licencës Nr. kontakti Adresë e-mail
1.Aranit MUJA1623.04.201823.04.20210676358100 [email protected]
2.Odeta FERRO14/130.07.201830.07.20210686075546; 0697072551[email protected]
3.Romeo BACE13/130.07.201830.07.20210672883682[email protected]
4.Elsa TOÇI15/224.07.201924.07.20220696082323[email protected]
5.Oriana ZAÇAJ10/222.11.201922.11.20220694052869[email protected]
6.Enkeleda SHEHI1/222.11.201922.11.202206920 67070[email protected]
7.Albion NASAJ2/222.11.201922.11.20220672057432[email protected]
8.Arben ÇAVOLLI3/222.11.201922.11.20220692062230[email protected]
9.Brikena PRENI5/222.11.201922.11.20220674065531[email protected]
10.Petrina DUKA11/222.11.201922.11.20220692055362[email protected]