Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Fondeve të Pensioneve Vullnetare

 • Drejtor Ekzekutiv:
  Elton KORBI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Shoqëri administruese e fondeve të pensionit vullnetar në mbledhjen dhe investimin e fondeve të pensionit vullnetar dhe kryerjen e pagesave të pensionit si dhe administrimin e aseteve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive.
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rruga “Barikadave”, Albsig HQ,1001, Tiranë.
 • Tel./Faks:
  +355 42254764
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Licenca:
  nr. 5, datë 22.11.2019 ( pa afat)