Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

 • Drejtor Ekzekutiv:
  Avni PONARI
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas dhe të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Bul. "Zogu I", Nr.1, Kutia Postare Nr.2387, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2233 308/ 253 407/408/
  +355 4 2250 220
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Vendim Nr. 02, dt. 23.06.1999