Media: Njoftime

Për zhvillimin e testimit për njohuritë në fushën e titujve

15 Nentor 2019

Në zbatim të nenit 58, të Ligjit nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për Titujt” dhe në zbatim të nenit 7, të Rregullores nr.35, datë 27.03.2019, “Për organizimin dhe funksionimin e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/rinovim licence në AMF”, Autoriteti i Mbikëqyrjes [...]

Lista e aplikantëve për testimin për brokera në sigurime

14 Nentor 2019

Në zbatim të pikës 2, të nenit 7 të Rregullores nr. 35, datë 27.03.2019, “Për organizimin dhe funksionimin e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë / rinovim licence në AMF”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, pas shqyrtimit të kërkesave dhe dokumentacionit përkatës, [...]

Zhvillime të rëndësishme e dialog konstruktiv shënuan ditët e mbledhjeve të Komiteteve Teknike, Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore dhe Forumin Global për pensionet private të OECD/IOPS

11 Nentor 2019

Tirana – Organizata Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve të Pensioneve, (IOPS) dhe Organizatë për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD) përfunduan Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore si edhe mbledhjet e komiteteve teknike të IOPS të cilat u pasuan nga 2 ditë intensive të Forumit Global për pensionet private. Autoriteti i Mbikëqyrjes [...]

“Forumi Global për Pensionet Private” nis punimet në Tiranë

7 Nentor 2019

Forumi Global për Pensionet Private “Zhvillimi dhe mbikëqyrja e marrëveshjeve për fondet e pensioneve” nisi punimet sot, më 7 nëntor 2019, në Tiranë. Forumi organizohet nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në bashkëpunim me  Organizatën Ndërkombëtare të Mbikëqyrësve të Pensioneve, (IOPS) [...]

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 30.09.2019

6 Nentor 2019

Gjatë nëntëmujorit të vitit 2019, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre pesë fonde investimi. Fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, fondi i investimeve “Raiffeisen Invest Euro”, fondi i investimeve “Raiffeisen Vizion” të cilat administrohen nga shoqëria “Raiffeisen Invest”, fondi [...]

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare mikpret në Tiranë Forumin Global të Pensioneve Private dhe Mbledhjen Vjetore të IOPS

5 Nentor 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) do të jetë mikpritësi i Forumit Global për Pensionet Private “Zhvillimi dhe mbikëqyrja e marrëveshjeve për fondet e pensioneve” që do të zhvillohet në Tiranë në datat 7-8 nëntor 2019. Forumi do të organizohet në bashkëpunim me Organizatën Ndërkombëtare [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 128, tetor 2019

4 Nentor 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 128, tetor 2019, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 128 klikoni këtu.

Për zhvillimin e testimit për vlerësues dëmesh në sigurime

4 Nentor 2019

Në zbatim të nenit 227 pika 1/dh të Ligjit nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe nenit 7, të Rregullores nr.35, datë 27.03.2019, “Mbi organizimin dhe funksioninim e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/rinovim licence në AMF”,  Autoriteti [...]

Projekte bashkëpunimi për zhvillimin e mikrosigurimeve

31 Tetor 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare po zhvillon një projekt për të nxitur zhvillimin e mikrosigurimeve në vend. Projekti mbështetet financiarisht nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Zhvillim Ndërkombëtar, USAID dhe zbatohet nga Korpusi Vullnetar i Shërbimeve Financiare, FSVC. Gjatë periudhës 28 tetor – [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - shtator

29 Tetor 2019

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar- shtator kapën vlerën mbi 12,839 milionë lekë, ose 3.04% më shumë se në periudhën janar- shtator 2018. Gjatë periudhës janar- shtator 2019, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 992,212 me një rritje 3.83% krahasuar me periudhën [...]