Media: Njoftime

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31.12.2020

4 Mars 2021

Gjatë vitit 2020, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre katër fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 31.12.2020 tregon një total asetesh neto prej 3,603.27 milionë lekë (29.13 milionë euro[1]) dhe me një rritje prej 692.83 milionë lekë (23.80%) krahasuar [...]

Zhvillimet e tregut të sigurimeve në Shqipëri për janar 2021

27 Shkurt 2021

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për janar 2021 kapën vlerën mbi 1,500 milionë lekë, ose 9.07% më shumë se në janar 2020. Gjatë janarit 2021, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 71,184 me një ulje 29.81% krahasuar me janar 2020. Tregu vazhdoi të mbetet sërish i orientuar tek sigurimet [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

25 Shkurt 2021

Në mbledhjen e datës 25 shkurt 2021, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e programit të transparencës të rishikuar të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare; Miratimin e shoqërisë audituese, për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2020, të Autoritetit të Mbikëqyrjes [...]

AMF dhe HANFA nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi

23 Shkurt 2021

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) dhe Agjencia Kroate e Mbikëqyrjes së Shërbimeve Financiare (HANFA) kanë nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi, në kuadër të shkëmbimit të informacionit dhe bashkëpunimit mes dy rregullatorëve. Marrëveshja u nënshkrua nga Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së, [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

19 Shkurt 2021

Ditën e enjte, datë 25.02.2021, ora 10:00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi gjendjen financiare të tregjeve të Pensioneve Private Vullnetare dhe SIK, mbi bazën e pasqyrave [...]

Publikohet periodiku i AMF-së nr. 140, janar 2021

11 Shkurt 2021

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare publikon periodikun nr. 140, janar 2021, në faqen zyrtare të internetit. Ky botim ju njeh me aktivitetin rregullues, mbikëqyrës dhe institucional të AMF-së, si edhe përfshin informacione në funksion të njohjes së konsumatorëve dhe investitorëve me tregjet nën mbikëqyrje. Për të [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Titujve të Qeverisë për vitin 2020

2 Shkurt 2021

Vëllimi i tregut sekondar të titujve të Qeverisë për vitin 2020, u dominua në masën 63.21% nga transaksione në instrumente afatshkurtër (bono thesari) dhe 36.79% nga transaksionet në instrumente afatgjatë (obligacione). Parë nga këndvështrimi i numrit të transaksioneve, 87.21% e të gjitha transaksioneve të tregut [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

27 Janar 2021

Në mbledhjen e datës 27 janar 2021, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e Memorandumit të Mirëkuptimit “Për bashkëpunim reciprok në kuadër të rregullimit dhe mbikëqyrjes së tregjeve financiare jobankare”, ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare të Republikës [...]

Zhvillimet e tregut të sigurimeve në Shqipëri për vitin 2020

25 Janar 2021

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për vitin 2020 kapën vlerën mbi 16,608 milionë lekë, ose 5.73% më pak se viti 2019. Gjatë vitit 2020, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 956,447 me një ulje prej 29.16% krahasuar me vitin 2019. Tregu vazhdoi të mbetet sërish i orientuar tek sigurimet e [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

23 Janar 2021

Ditën e mërkurë, datë 27.01.2021, ora 14:00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për miratimin e Memorandumit të Mirëkuptimit “Për bashkëpunim [...]