Media: Njoftime

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

26 Mars 2020

Ditën e martë, datë 31.03.2020, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi situatën e tregjeve në mbikëqyrje dhe masat organizative të marra [...]

AMF siguron vazhdimësinë e punës edhe në kushtet e reja të mbrojtjes nga COVID-19

18 Mars 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në kushtet e reja të pandemisë COVID -19 dhe detyrimit për të zvogëluar gjithnjë e më shumë kontaktet fizike, siguron qytetarët dhe biznesin se do të vazhdojë aktivitetin e tij në formatin online dhe me orare të reduktuara. AMF ka vendosur që si masë parandaluese ndaj përhapjes [...]

AMF informon qytetarët për mundësitë e informimit dhe depozitimit të ankesave online

12 Mars 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në kushtet e nevojës për mënjanimin sa më shumë të jetë e mundur të kontakteve fizike dhe mbrojtjes së shëndetit të qytetarëve, informon se cilido i interesuar mund të kërkojë informacione si edhe të depozitojë ankesave online në faqen zyrtare të AMF-së. Ju [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për janar 2020

5 Mars 2020

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për janar 2020 kapën vlerën mbi 1,375 milionë lekë, ose 9.63% më shumë se në janar 2019. Gjatë janarit 2020, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 101,420 me një rritje 10.04% krahasuar me janar  2019. Tregu vazhdoi të mbetet sërish i orientuar [...]

AMF do të organizojë Konferencën e tretë Kombëtare “Edukimi Financiar”

4 Mars 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare do të organizojë në datën 21 maj 2020 Konferencën e tretë Kombëtare “Edukimi Financiar”. Në konferencë ftohen të marrin pjesë studentë dhe pedagogë nga universitete të ndryshme të vendit për të prezantuar punimet e tyre më të mira për tregjet nën [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

3 Mars 2020

Në mbledhjen e datës 27 shkurt 2020, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Licencimin e Shoqërisë Administruese të Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive “Abi Invest” sh.a.; Licencimin e shoqërisë së sigurimit të Jo-Jetës “Albsig” sh.a., për zgjerimin e ushtrimit [...]

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare për vitin 2019

26 Shkurt 2020

Gjatë vitit 2019, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde pensioni. Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare me Vendim nr. 210, datë 22.11.2019 licencoi “Albsig Invest”sh.a - shoqëri administruese e fondeve të pensionit dhe sipërmarrjeve të investimeve kolektive dhe miratimin e “Fondit të Pensionit Vullnetar [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

21 Shkurt 2020

Ditën e enjte, datë 27.02.2020, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për licencimin e Shoqërisë Administruese të Sipërmarrjeve të Investimeve [...]

Programi kombëtar i praktikave të punës, thirrja V - AMF përfshihet në këtë program

11 Shkurt 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare përfshihet në “Programin Kombëtar të Praktikave të Punës”, në koordinim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në funksion të aftësimit të studentëve dhe përgatitjes së tyre për tregun e punës. Më poshtë gjeni njoftimin e Ministrisë [...]

AMF ndërton regjistrin elektronik online të dëmeve TPL në shërbim të transparencës me qytetarët

11 Shkurt 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka ndërtuar regjistrin online të integruar për të gjitha dëmet e ndodhura për policat e sigurimeve motorike TPL. Ky regjistër online u mundëson qytetarëve një numër identifikimi unik, që ata të ndjekin procedurën e pagesës së dëmit të tyre. Qytetarët e siguruar me [...]