Media: Njoftime

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar – Prill 2020

30 Maj 2020

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar - prill 2020 kapën vlerën mbi 4,724 milionë lekë, ose 10.87% më pak se në periudhën janar - prill 2019. Gjatë periudhës janar - prill 2020, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 284,338 me një ulje  prej 24.52% krahasuar me [...]

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së zhvillon një takim online me Drejtuesen e re të Misionit të FMN-së për Shqipërinë

29 Maj 2020

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Z. Ervin Mete, zhvilloi një takim me Drejtuesen e re të misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar për Shqipërinë, Znj. Yan Sun, përmes platformës virtuale të komunikimit Webex. Në takim u diskutua në lidhje me zhvillimet më të fundit [...]

Kuvendi i Shqipërisë miraton emërimin e Z. Ervin Mete në detyrën e anëtarit të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare që do të mbajë funksionin e Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv

28 Maj 2020

Kuvendi i Shqipërisë, në seancën plenare të datës 28 maj 2020, miratoi emërimin e Z. Ervin Mete në detyrën e anëtarit të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, që do të mbajë funksionin e Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv.  

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

23 Maj 2020

Në mbledhjen e datës 22 maj 2020, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi:   Miratimin e ndryshimeve në prospektin e fondit të pensionit vullnetar “Sigal” për vitin 2020; Miratimin e prospektit të shoqërisë “Banka Credins” sh.a., për ofertën private të obligacioneve afatgjatë, [...]

Miratohet projektligji “Për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë”

21 Maj 2020

Kuvendi miratoi sot, më 21 maj 2020, në seancë plenare projektligjin “Për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë”. Projektligji synon të rregullojë infrastrukturën mbi bazën e së cilës funksionon teknologjia e regjistrave të shpërndarë “Distributed Ledger [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

19 Maj 2020

Ditën e premte, datë 22.05.2020, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi gjendjen financiare të tregjeve të pensioneve private vullnetare dhe SIK mbi bazën [...]

Miratohet projektligji “Për Tregjet e Kapitalit”

14 Maj 2020

Kuvendi miratoi sot në seancë plenare projektligjin "Për Tregjet e Kapitalit”. Projektligji përmirëson kuadrin aktual ligjor dhe i përgjigjet dinamikës së zhvillimit të tregjeve të kapitalit në vend. Ai synon nxitjen e zhvillimit dhe integritetit të tregjeve të kapitalit, rritjen e transparencës dhe mbrojtjen e investitorit [...]

Njoftim

12 Maj 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, nisur nga situata e krijuar si pasojë e pandemisë COVID-19, ka vendosur shtyrjen deri në një njoftim të dytë të organizimit të Konferencës Kombëtare “Edukimi Financiar”, e cila ishte parashikuar të mbahej në 21 maj 2020. Autoriteti do t’ju informojë në vazhdim për [...]

Publikohet periodiku i AMF-së nr.132, mars-prill 2020

11 Maj 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 132, mars-prill 2020, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 132 klikoni këtu.

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për periudhën janar-mars 2020

30 Prill 2020

Volumi i tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë për periudhën janar-mars 2020, u dominua në masën 77.20% në instrumente afatshkurtër (bono thesari) dhe 22.80% nga transaksionet në instrumente afatgjatë (obligacione). Parë nga këndvështrimi i numrit të transaksioneve, 90.61% e të gjitha transaksioneve të [...]