Media: Njoftime

AMF nxjerr për konsultim publik projekt-rregulloren mbi licencimin, bazuar në ligjin “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”

10 Korrik 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në zbatim të Ligjit nr. 56/2020 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”, ka hartuar projekt-rregulloren “Mbi  licencimin dhe rregullat shtesë të licencimit të shoqërive administruese të fondeve, depozitarëve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive, licencimin dhe regjistrimin [...]

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, janar-mars 2020

6 Korrik 2020

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2020, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre katër fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 31.03.2020 tregon një total asetesh neto prej 3,087.15 milionë lekë (23.63 milionë euro[1]) dhe me një rritje prej 183.08 milionë [...]

Autoriteti kroat mbështet AMF për përafrimin me standardet e BE në mbikëqyrjen e tregjeve

3 Korrik 2020

Përafrimi me praktikat mbikëqyrëse të vendeve të Bashkimit Evropian ishte në fokusin e takimit online të zhvilluar mes Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv të AMF, z. Ervin Mete dhe Presidentit të Agjencisë Kroate të Mbikëqyrjes së Shërbimeve Financiare (HANFA), z. Ante Zigman. Në takim u përcaktuan linjat [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

29 Qershor 2020

Në mbledhjen e datës 29 qershor 2020, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e Raportit Vjetor të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2019; Miratimin e pasqyrave financiare të audituara të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2019; Miratimin e një ndryshimi në [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar – Maj 2020

26 Qershor 2020

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar - maj 2020 kapën vlerën mbi 6,068 milionë lekë, ose 9.99% më pak se në periudhën janar - maj 2019. Gjatë periudhës janar - maj 2020, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 354,651 me një ulje  prej 26.53% krahasuar me periudhën [...]

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së zhvillon takim online me Guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës

25 Qershor 2020

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, z. Ervin Mete zhvilloi sot një takim online me Guvernatorin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, z. Fehmi Mehmeti. Në takimin e zhvilluar në një frymë vëllazërore u diskutua në lidhje me forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

24 Qershor 2020

Ditën e hënë, datë 29.06.2020, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për miratimin e Raportit Vjetor të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare [...]

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së zhvillon takim me tregun e fondeve dhe përfaqësues të tregut të kapitaleve

18 Qershor 2020

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, z. Ervin Mete, zhvilloi sot një takim me drejtues të shoqërive administruese të fondeve të investimit, pensioneve private vullnetare dhe përfaqësues të tregut të kapitaleve. Në takim u diskutua mbi ecurinë e këtyre tregjeve, efektet e pandemisë [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

15 Qershor 2020

Në mbledhjen e datës 15 qershor 2020, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e shoqërisë audituese për auditimin e pasqyrave financiare të AMF-së, për vitin 2019; Miratimin e emërimit të anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimit të [...]

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF zhvillon një takim pune me Kryetaren e Autoritetit të Konkurrencës

12 Qershor 2020

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, z. Ervin Mete zhvilloi një takim pune me Kryetaren e Autoritetit të Konkurrencës, znj. Juliana Latifi. Në takim u diskutua mbi çështje të bashkëpunimit ndërinstitucional në funksion të mirërregullimit të tregjeve nën mbikëqyrjen [...]