Media: Njoftime

Publikohet periodiku i AMF-së nr. 151, dhjetor 2021

10 Janar 2022

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare publikon periodikun nr. 151, dhjetor 2021, në faqen zyrtare të internetit. Ky botim ju njeh me aktivitetin rregullues, mbikëqyrës dhe institucional të AMF-së, si edhe përfshin informacione në funksion të njohjes së konsumatorëve dhe investitorëve me tregjet nën mbikëqyrje. Për të [...]

Mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar

30 Dhjetor 2021

Në datën 29 dhjetor 2021, u zhvillua mbledhja e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF). Në këtë mbledhje, e cila u drejtua nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, morën pjesë Guvernatori i Bankës së Shqipërisë (BSH), Kryetari i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF), Drejtori i Përgjithshëm [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

29 Dhjetor 2021

Në mbledhjen e datës 29 dhjetor 2021, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Marrjen e masave për parandalimin e infeksionit Covid-19, për punonjësit e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, në përputhje me rekomandimet e Komitetit Teknik të Ekspertëve, datë 2 dhjetor 2021 “Mbi masat e reja [...]

Ecuria e tregut të sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-nëntor 2021

28 Dhjetor 2021

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-nëntor 2021 kapën vlerën 17,370 milionë lekë, ose 17.59% më shumë se në janar-nëntor 2020. Gjatë periudhës janar-nëntor 2021, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 1,055,799 me një rritje prej 23.12% krahasuar me [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

24 Dhjetor 2021

Ditën e mërkurë, datë 29.12.2021, ora 10:00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi analizat financiare të shoqërive të sigurimit, për periudhën 30.09.2021; Informacion [...]

AMF nis tryezat konsultuese për projektligjin e ri “Për fondet e pensionit privat”

23 Dhjetor 2021

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka zhvilluar një tryezë konsultimi mbi projektligjin “Për fondet e pensionit privat” me Drejtuesit dhe anëtarët e Shoqatës së Siguruesve të Jetës, Pensioneve dhe Fondeve të Investimeve. Në takim, Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv, z. Ervin Mete theksoi se drafti i hartuar, edhe me [...]

AMF organizon takimin e fundvitit me tregjet nën mbikëqyrje

22 Dhjetor 2021

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizoi më 22 dhjetor 2021 takimin e fundvitit me drejtuesit e shoqërive të tregjeve nën mbikëqyrje. Në fjalën e mbajtur, Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së, z. Ervin Mete, bëri një pasqyrim të ecurisë dhe zhvillimeve përgjatë vitit 2021, si edhe parashtroi disa nga objektivat [...]

AMF, një sërë shërbimesh përmes e-Albania

21 Dhjetor 2021

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, me qëllim lehtësimin e procedurave të qytetarëve, brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, për t’u pajisur me informacionet apo vërtetimet e nevojshme në lidhje me sigurimin e detyrueshëm të automjeteve, ka mundësuar ofrimin e disa shërbimeve elektronike [...]

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF, takim me Shoqatën Shqiptare të Bankave

16 Dhjetor 2021

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, z. Ervin Mete ishte i pranishëm në pritjen e fundvitit të Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB). Në fjalën e mbajtur, z. Mete theksoi se viti 2021 konsolidoi më tej bashkëpunimin mes Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe bankave tregtare si aktorë [...]

AMF zhvillon aplikacionin për përllogaritjen e dëmeve ndaj personit në aksidentet rrugore

15 Dhjetor 2021

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka zhvilluar aplikacionin e llogaritësit të dëmeve ndaj personit, në rastet e aksidenteve nga mjetet motorike në sektorin e transportit. Aplikacioni bazohet në Rregulloren nr. 125, datë 28.07.2021 “Për përcaktimin e rregullave dhe metodologjisë së llogaritjes së dëmshpërblimit që [...]