Media: Njoftime

Ecuria e tregjeve nën mbikëqyrje, Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së takim online me misionin e Bankës Botërore

15 Shtator 2021

Ecuria e tregjeve financiare nën mbikëqyrjen e AMF-së dhe zbatimi i projektit të asistencës me mbështetjen e Bankës Botërore ishin në fokus të takimit virtual mes Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe ekipit të misionit të Bankës Botërore për sektorin [...]

AMF nxjerr për konsultim publik setin e parë të projektrregulloreve në zbatim të Ligjit nr. 66/2020

10 Shtator 2021

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka hartuar setin e parë të projektrregulloreve në zbatim të Ligjit nr. 66/2020 “Për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë”. Aktet janë hartuar mbështetur në projektrregulloren nr. 648/2012 të Parlamentit dhe Këshillit Europian “On [...]

Publikohet periodiku i AMF-së nr. 147, gusht 2021

9 Shtator 2021

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare publikon periodikun nr. 147, gusht 2021, në faqen zyrtare të internetit. Ky botim ju njeh me aktivitetin rregullues, mbikëqyrës dhe institucional të AMF-së, si edhe përfshin informacione në funksion të njohjes së konsumatorëve dhe investitorëve me tregjet nën mbikëqyrje. Për të [...]

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare publikon Gjeografinë e Sigurimeve 2020

3 Shtator 2021

Gjeografia e Sigurimeve 2020 pasqyron në mënyrë të detajuar shpërndarjen e primeve të shkruara bruto, dëmeve të paguara si edhe primit për frymë, sipas prefekturave. Duke analizuar shpërndarjen gjeografike të primit të shkruar bruto, vërehet një përqendrim i tregut të sigurimeve në prefekturat e mëdha, [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

30 Gusht 2021

Në mbledhjen e datës 30 gusht 2021, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Regjistrimin e akt-ofertës të shoqërisë “Union Bank” sh.a. për emetimin e obligacioneve; Miratimin e ndryshimeve të prospektit të fondit të investimeve “Credins Premium”; Miratimin e shoqërisë [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar-Korrik 2021

28 Gusht 2021

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-korrik 2021 kapën vlerën 10,936 milionë lekë, ose 18.62% më shumë se në periudhën janar-korrik 2020. Gjatë periudhës janar-korrik 2021, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 601,474 me një rritje prej 14.71% krahasuar me periudhën [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

26 Gusht 2021

Ditën e hënë, datë 30.08.2021, ora 10:30, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për regjistrimin e akt-ofertës të shoqërisë “Union Bank” [...]

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.06.2021

19 Gusht 2021

Gjatë periudhës 30.06.2021, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtrojnë aktivitetin e tyre katër fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 30.06.2021 tregon një total asetesh neto prej 3,975.29 milionë lekë (32.41 milionë euro[1]) dhe me një rritje prej 372.02 milionë lekë [...]

Publikohet periodiku i AMF-së nr. 146, korrik 2021

13 Gusht 2021

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare publikon periodikun nr. 146, korrik 2021, në faqen zyrtare të internetit. Ky botim ju njeh me aktivitetin rregullues, mbikëqyrës dhe institucional të AMF-së, si edhe përfshin informacione në funksion të njohjes së konsumatorëve dhe investitorëve me tregjet nën mbikëqyrje. Për të [...]

Zhvillimet e tregut të Fondeve të Investimeve, 30.06.2021

9 Gusht 2021

Gjatë periudhës 30.06.2021, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre nëntë fonde investimi. Fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, “Raiffeisen Invest Euro”, “Raiffeisen Vizion” dhe “Raiffeisen Mix” të administruara nga shoqëria “Raiffeisen Invest”, fondi i investimeve “Credins [...]