Media: Njoftime

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

30 Qershor 2022

Në mbledhjen e datës 30 qershor 2022, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Analizat financiare të shoqërive të sigurimit, për periudhën 31.12.2021 dhe 31.03.2022; Provigjonet teknike dhe matematike të shoqërive të sigurimit si dhe çështje të tjera aktuariale, siç paraqiten në [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

24 Qershor 2022

Ditën e enjte, datë 30.06.2022, ora 09:00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Mbi analizat financiare të shoqërive të sigurimit, për periudhën 31.12.2021 dhe 31.03.2022; Informacion [...]

Ecuria e tregut të sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-maj 2022

23 Qershor 2022

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-maj 2022 kapën vlerën 7,771 milionë lekë, ose 10.87% më shumë se në janar-maj 2021. Gjatë periudhës janar-maj 2022, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 445,558  me një rritje prej 23.34% krahasuar me të njëjtën [...]

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv nënshkruan aderimin e AMF në Memorandumin Shumëpalësh të Shoqatës Ndërkombëtare të Mbikëqyrësve të Sigurimeve (IAIS)

16 Qershor 2022

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv, z. Ervin Mete nënshkroi aderimin e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare në Memorandumin Shumëpalësh të Bashkëpunimit të Shoqatës Ndërkombëtare të Mbikëqyrësve të Sigurimeve (IAIS). Ceremonia e nënshkrimit u realizua me rastin e Takimeve të Komiteteve dhe Seminarit [...]

AMF nxjerr për konsultim publik projektrregulloren “Për regjistrimin e agjentit të shitjes së sipërmarrjeve të investimeve kolektive me ofertë publike të licencuara në një vend anëtar të BE-së”

13 Qershor 2022

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në zbatim të Ligjit nr. 56/2020 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”, ka hartuar projektrregulloren “Për regjistrimin e agjentit të shitjes së sipërmarrjeve të investimeve kolektive me ofertë publike të licencuara në një vend anëtar të BE-së”. Projektrregullorja [...]

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së raporton në Kuvendin e Shqipërisë

9 Qershor 2022

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, z. Ervin Mete prezantoi sot, më 9 qershor 2022, në seancë plenare në Kuvendin e Shqipërisë, raportin mbi veprimtarinë e Autoritetit gjatë vitit 2021. Z. Mete bëri një pasqyrim të ecurisë së tregjeve nën mbikëqyrje, të zhvillimeve [...]

Publikohet periodiku i AMF-së nr. 156, maj 2022

6 Qershor 2022

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare publikon periodikun nr. 156, maj 2022, në faqen zyrtare të internetit. Ky botim ju njeh me aktivitetin rregullues, mbikëqyrës dhe institucional të AMF-së, si edhe përfshin informacione në funksion të njohjes së konsumatorëve dhe investitorëve me tregjet nën mbikëqyrje. Për të [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

31 Maj 2022

Në mbledhjen e datës 31 maj 2022, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e manualit të mbikëqyrjes me bazë risku për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive; Miratimin e ndryshimeve në prospektin e fondit të pensionit Albsig; Miratimin e ndryshimeve në prospektin e fondit të pensionit Credins [...]

Ecuria e tregut të sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-prill 2022

30 Maj 2022

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-prill 2022 kapën vlerën 5,841 milionë lekë, ose 9.09% më shumë se në janar-prill 2021. Gjatë periudhës janar-prill 2022, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 336,139  me një rritje prej 24.85% krahasuar me të njëjtën [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

26 Maj 2022

Ditën e martë, datë 31.05.2022, ora 10:00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për miratimin e manualit të mbikëqyrjes me bazë riskun për Sipërmarrjet [...]