Kini Kujdes!

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në zbatim të objektivit të tij kryesor të mbrojtjes së interesave të investitorëve dhe konsumatoreve, si dhe të nxitjes së qëndrueshmërisë, transparencës dhe besueshmërisë së tregjeve financiare që mbikëqyr, informon rregullisht publikun me anë të paralajmërive apo njoftimeve edukative mbi rreziqet që lidhen me tipe të ndryshme të investimit apo shërbimeve financare.


Paralajmërimet e publikuara nga AMF janë si më poshtë:

Nr Lloji i paralajmerimit Data e publikimit
1  Paralajmërim për aktivitetin e FXShqip.com dhe IQOption.al10.4.2020
2  AMF publikon paralajmërimin e njoftuar nga Komisioni i Letrave me Vlerë të Qipros (CYSEC) 25.6.2019
3  Investitore kujdes ndaj aktivitetit të shoqërisë Fortrade27.12.2018
4  Paralajmërim mbi riskun e investimit në instrumentin “Kontratë për Diferencë” (CFD)11.10.2018
5  AMF paralajmëron mbi rreziqet e përdorimit të monedhave virtuale me ofertë fillestare (ICO)27.6.2018
6  INVESTITORË KUJDES: Ndaj aktivitetit të shoqërisë me emrin FXLider27.3.2018
7  INVESTITORË KUJDES!! Mos investoni në platformën online FXLIDER28.4.2017
8  Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare paralajmëron për rrezikun e investimit në emetimet e monedhave virtuale me ofertë fillestare ose të ashtuquajturat ICO16.11.2017
9  Deklaratë mbi Platformat e Investimit Online16.11.2016

Shënim: Lista e paralajmërimeve nuk është e pandyshueshme, Lista është objekt përditësimi në përputhje me konstatimet e Autoritetit.

Ne sherbim te mbrojtjes se investitorit dhe rritjes se besimit te tij tek sistemi financiar, Autoriteti Evropian i Letrave me Vlere dhe Tregjeve (ESMA)i siguron konsumatorit informacion te mjaftueshem qe lidhet me investimet e bera ne Bashkimin Evropian si dhe nxjerr paralajmerime te ndryshme per investitoret. Per Me shume informacion te publikuar nga ESMA per investitorin klikoni ketu: https://www.esma.europa.eu/Investor-corner/warning-and-publications-investors

Organizata Ndërkombëtare e Komisioneve të Letrave me Vlerë (IOSCO) rregullisht informohet nga anetaret e saj mbi kompanite te cilat nuk jane te autorizuara te ofrojne sherbimet e tyre financiare ne ate juridiksion, i cili ka nxjerre edhe paralajmerimin perkates. Disa nga paralajmerimet e bera lidhen me kompani te palicencuara, te cilat perdorin emra te ngjashem me kompani te licencuara apo me kompani qe ne menyre fiktive pretendojne te jene te lidhura me kompani te licencuara. Per me shume informacion rreth ketyre paralajmerive klikoni ketu: http://www.iosco.org/investor_protection/?subsection=investor_alerts_portal Vendet anetare te IOSCOs mbajne vete pergjegjesi per nxjerrjen e ketyre paralajmerimeve.