Tregu me Pakicë i Letrave me Vlerë të Qeverisë

21 Mars 2019
Maturimi
DDM
Ndërmjetësi Financiar
Lloji Trans.
 

 

Transaksionet Ditore: Lloji A, D, E
Bank Yield Nr. i Trans. Dt. Mat. DDM Kupon* Lloji Trans. Tot. Trans. Ditore (ALL) Tot. Trans. Ditore (EUR) Ndryshimi i Fundit
Bono Thesari - 12 Muaj
ALFAB 1,12 % 4 19/03/2020 364 - A1 10 600 000 - 21/03/2019 13:40:15
BKT 1,12 % 13 19/03/2020 364 - A1 31 080 000 - 21/03/2019 10:36:06
BTR 1,12 % 2 19/03/2020 364 - A1 2 700 000 - 21/03/2019 09:26:18
CREDINS 1,12 % 3 19/03/2020 364 - A1 5 400 000 - 21/03/2019 11:36:38
FIBA 1,12 % 2 19/03/2020 364 - A1 15 490 000 - 21/03/2019 11:06:25
ALFAB - 5 21/03/2019 0 - E1 14 660 000 - 21/03/2019 13:43:02
BKT - 25 21/03/2019 0 - E1 62 600 000 - 21/03/2019 08:58:45
BTR - 15 21/03/2019 0 - E1 57 370 000 - 21/03/2019 09:19:36
BTR - 15 21/03/2019 0 - E1 57 370 000 - 21/03/2019 09:19:15
CREDINS - 10 21/03/2019 0 - E1 20 300 000 - 21/03/2019 11:30:15
ISPA - 11 21/03/2019 0 - E1 24 920 000 - 21/03/2019 15:39:17
RZB - 258 21/03/2019 0 - E1 502 290 000 - 21/03/2019 09:41:01
Obligacione - 7 Vjet
BKT - 1 11/06/2025 2274 5,78 % D1 5 000 000 - 21/03/2019 16:18:37
Shuma totale e transaksioneve ditore 809 780 000 -  
Totali i transaksioneve ditore 364 0  
 

 

* Për cdo sygjerim apo opinion na kontaktoni në adresën [email protected]

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare nuk mban përgjegjësi për keqpërdorimin e këtyre të dhënave nga të tretët.