Tregu me Pakicë i Letrave me Vlerë të Qeverisë

19 Nentor 2019
Maturimi
DDM
Ndërmjetësi Financiar
Lloji Trans.
 

 

Transaksionet Ditore: Lloji A, D, E
Bank Yield Nr. i Trans. Dt. Mat. DDM Kupon* Lloji Trans. Tot. Trans. Ditore (ALL) Tot. Trans. Ditore (EUR) Ndryshimi i Fundit
Obligacione - 2 Vjet
ABI 2,44 % 1 23/10/2021 704 2,44 % A2 100 000 000 - 19/11/2019 13:08:05
BKT 2,44 % 4 23/10/2021 704 2,44 % A1 9 000 000 - 19/11/2019 12:33:26
Shuma totale e transaksioneve ditore 109 000 000 -  
Totali i transaksioneve ditore 5 0  
 

 

* Për cdo sygjerim apo opinion na kontaktoni në adresën [email protected]

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare nuk mban përgjegjësi për keqpërdorimin e këtyre të dhënave nga të tretët.