Tregu me Pakicë i Titujve të Qeverisë

23 Tetor 2021
Maturimi
DDM
Ndërmjetësi Financiar
Lloji Trans.
 

 

Transaksionet Ditore: Lloji A, D, E
Bank Yield Nr. i Trans. Dt. Mat. DDM Kupon* Lloji Trans. Tot. Trans. Ditore (ALL) Tot. Trans. Ditore (EUR) Ndryshimi i Fundit
Shuma totale e transaksioneve ditore - -  
Totali i transaksioneve ditore 0 0  
 

 

* Për çdo sugjerim apo opinion na kontaktoni në adresën [email protected]

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare nuk mban përgjegjësi për keqpërdorimin e këtyre të dhënave nga të tretët.