Verifikoni Statusin e Dosjes së Dëmit

AMF informon se çdo person i dëmtuar, në proces dëmshpërblimi mund të kontrollojë online statusin e dosjes së tij të dëmshpërblimit për të ndjekur fazën në të cilën ndodhet dosja. Ky kontroll mundësohet nga vendosja e Kodit të Dëmit.


(*) Plotësoni Kodin e Dëmit

*Kodi i dëmit

Fusha "Kodi i Dëmit" mund të përmbajë vetëm shkronja dhe numra