Verifikoni Statusin e Dosjes së Dëmit

Në kuadër të mbrojtjes së konsumatorit, AMF informon që çdo person i dëmtuar, në proces dëmshpërblimi mund të kontrollojë online statusin e dosjes së tij të dëmshpërblimit për të para fazën në të cilën ndodhet dosja. Ky kontroll mundësohet nga vendosja e Kodit të Dëmit. Gjithashtu, në seksionin online të mbrojtjes së konsumatorit ju mund të gjeni edhe mundësinë për të kontrolluar dëme që i kanë ndodhur më parë makinës suaj duke përdorur nr. e shasisë.


(*) Plotësoni Kodin e Dëmit

*Kodi i dëmit

Fusha "Kodi i Dëmit" mund të permbajë vetëm shkronja dhe numra