Ligje: Tregu i Letrave me Vlerë

Ligji nr. 10 236, datë 18.02.2010 "Për marrjen në kontroll të shoqërive me ofertë publike"

Ky ligj përcakton rregullat, që lidhen me kushtet dhe procedurat për marrjen në kontroll të shoqërive me ofertë publike. [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 02/04/2010
 

Ligji nr. 10 158, datë 15.10.2009 "Për obligacionet e shoqërive aksionare dhe të qeverisë vendore"

Ligji për Obligacionet e shoqërive aksionare dhe të qeverisë vendore ka si qëllim përmirësimin e bazës ligjore, [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 20/11/2009
 

Ligji nr. 9879, datë 21.02.2008 "Për Titujt"

Ky ligj përcakton llojet e titujve, rregullon mënyrën dhe kushtet për emetimin e titujve, tregtimin dhe regjistrimin, identifikimin [...]
Miratoi : Kuvendi; Hyn në fuqi : 27/03/2008