21 Nentor 2019

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.09.2019

Gjatë nëntëmujorit të vitit 2019, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 30.09.2019 tregon një total asetesh neto prej 2,747.46 milionë lekë (22.50 milionë euro[1]) dhe me një rritje prej 458.36 milionë lekë (20.02%) krahasuar me 31.12.2018. Numri i anëtarëve në fondet e pensioneve, më 30.09.2019 është 27,247 anëtarë duke shënuar rritje prej 7.70% krahasuar me 31.12.2018.


Tregues të fondeve të pensioneve                                                                                                                                                                                                                                                              

Përshkrimi Vlera (mln. lekë) Ndryshimi (Në %)
  31.12.’18 30.09.’19 31.12.’18-30.09’19
Asetet neto të FP 2,289.10 2,747.46 20.02


Asetet neto dhe numri i anëtarëve sipas fondeve të pensioneve                                                                                                                                                                                        30.09.2019
Fond Pensioni Numri i  anëtarëve në FP Asete Neto (mln. lekë)
SIGAL 7,414 1,249.55
RAIFFEISEN 3,027 717.47
CREDINS PENSION 16,806 780.44
TOTAL 27,247 2,747.46


Ndarja e tregut sipas numrit të anëtarëve në fondet e pensioneve,                      30.09.2019   
(Në %)
           


Ndarja e tregut sipas vlerës së aseteve neto të fondeve të pensioneve,                 30.09.2019
(Në %)
           

            


Për të lexuar materialin e plotë të Tregut t Pensëioneve Private Vullnetare, 30.09.2019 (në versionin EXCEL), ju lutem klikoni këtu.
 
[1] http://www.bankofalbania.org/ Kursi zyrtar i këmbimit ("fiksi") 30.09.2019 në Bankën e Shqipërisë,
1 euro = 122.11 lekë