27 Nentor 2019

Lista e aplikantëve për testimin për vlerësues dëmesh në sigurime

Në zbatim të pikës 2, të nenit 7 të Rregullores nr. 35, datë 27.03.2019, “Për organizimin dhe funksionimin e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/rinovim licence në AMF”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, pas shqyrtimit të kërkesave dhe dokumentacionit përkatës, njofton se lista e aplikantëve për testimin e datës 05.12.2019, ora 13:00 është si më poshtë:

1. Kristaq Lipe
2. Nuredin Xhelili