5 Qershor 2021

AMF nxjerr për konsultim publik projektrregulloren "Për sipërmarrjet dhe nënfondet kryesore e furnizuese”

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në zbatim të Ligjit nr. 56/2020 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”, ka hartuar projektrregulloren "Për sipërmarrjet dhe nënfondet kryesore e furnizuese”.

Projektrregullorja dhe shtojcat përkatëse publikohen në faqen zyrtare të Autoritetit, për konsultim publik, në linkun e mëposhtëm:

https://amf.gov.al/projekt.asp?id=67

Për më shumë, kontaktoni [email protected]