8 Shtator 2023

Ecuria e tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.06.2023

Gjatë periudhës janar-qershor 2023, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre pesë fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare në 30.06.2023 tregon një total asetesh neto prej 6,187.12 milionë lekë (58.13 milionë euro[1]) dhe me një rritje prej 487.74 milionë lekë (8.56%) krahasuar me 31.12.2022. Numri i anëtarëve në fondet e pensioneve, më 30.06.2023 rezultoi 37,594 anëtarë duke shënuar një rritje prej 2.95% krahasuar me 31.12.2022.


Tregues të fondeve të pensioneve                                                                                                                                                                                                                                                              

Përshkrimi Vlera (milionë lekë) Ndryshimi (Në %)
  31.12.’22 30.06.’23 31.12.’22-30.06’23
Asetet neto të FP 5,699.38 6,187.12 8.56
       
             


Asetet neto dhe numri i anëtarëve sipas fondeve të pensioneve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30.06.2023
Fond Pensioni Numri i  anëtarëve në FP Asete Neto (milionë. lekë)
SIGAL 11,015  2,662.60
CREDINS PENSION 18,923 1,831.69
RAIFFEISEN 3,673    1,300.88
ALBSIG 3,929 381.46
SMART PENSION 54 10.49
TOTAL      37,594 6,187.12                                   
 
Për të lexuar materialin e plotë të Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.06.2023 (në versionin EXCEL), ju lutem klikoni këtu.
 
[1] http://www.bankofalbania.org/ Kursi zyrtar i këmbimit ("fiksi") 30.06.2023 në Bankën e Shqipërisë,
1 euro = 106.44 lekë