Rregullore

Rregullore nr. 56, datë 26.05.2017 "Për transferimin e portofolit të sigurimit në lidhje me vendet anëtare"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 56
  Datë: 26/05/2017
 • Hyn në fuqi :
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekt i kësaj rregulloreje është të përcaktojë rregullat për transferimin e portofolit të sigurimit në lidhje me vendet anëtare.

Kjo rregullore hyn në fuqi me anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

   Materiali i plotë