Rregullore

Rregullore nr. 129, datë 06.10.2011 "Mbi procedurat, kostot dhe afatet kohore për mbylljen e fondeve të investimeve"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 129
  Datë: 06/10/2011
 • Hyn në fuqi : 06/10/2011
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sipërmarjeve të Investimeve Kolektive

Kjo rregullore përcakton procedurën, kostot dhe afatet kohore për mbylljen e një fondi investimesh.

   Materiali i plotë