Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

 • Drejtor Ekzekutiv:
  Forcim KOLA
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rruga ”Jul Variboba" nr. 21 , Tiranë Shqipëri.
 • Tel./Faks:
  +355 4 222 38 38
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Vendim Nr. 03, dt. 08.06.2000
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Klaidi CITOZI
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital të huaj dhe vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr "Komuna e Parisit", Pall "LURA", kati 2, Kutia Postare Nr. 1714, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 258 254, +355 4 258 253
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Vendim Nr. 01, dt. 03.02.1999
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Avni PONARI
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas dhe të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Bul. "Zogu I", Nr.1, Kutia Postare Nr.2387, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2233 308/ 253 407/408/
  +355 4 2250 220
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Vendim Nr. 02, dt. 23.06.1999
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Dritan ÇELAJ
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Themistokli Gërmenji", 3/1, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 230 506, +355 4 235088
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Vendim Nr. 5, dt. 13.04.2001
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Fitnete SULAJ
 • Fusha e Aktivitetit:
  Sigurime Jo-Jete
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas dhe të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Rr. Ismail Qemali, Ndërtesa Samos Tower, kati 2, P.O. Box 8292, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 42 270576/577
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Vendim Nr. 6, dt. 13.09.2001
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Muharrem BARDHOCI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Sigurime Jo-Jete
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Barrikadave", Albsig HQ, 1001 Tiranë, AL
 • Tel./Faks:
  +355 42 254 770/664
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Vendim 10, dt. 19.07.2004
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Xhevdet KOPANI
 • Fusha e Aktivitetit:
  Sigurime Jo-Jete
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr "Papa Gjon Pali II", vila Nr. 5, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 238 899/999, +355 4 223 841
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Vendim Nr. 7, dt. 8.07.2004
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Edlir RUKA
 • Fusha e Aktivitetit:
  Sigurime Jo-Jete
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Donika Kastrioti", Vila 9/1 (Rr. 4 Shkurti), Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 42 263 490/486
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Vendim nr. 76, datë 22.06.2012
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Endrit ABAZI
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. Labinoti nr.77, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 222 38 38
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Vendim Nr. 04, dt. 08.06.2000
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Genc KOXHAJ
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Adresa e Selisë:
  Rr. "Brigada e VIII-te", Vila Nr.3/1, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2237 549, +355 42 237 530
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Vendim Nr. 9, dt. 26.07.2004
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Edvin HOXHAJ
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas dhe të huaj
 • Adresa e Selisë:
  Bul. "Zogu I", Nr.1, Kutia Postare Nr.2387, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 4 2253 407/408, +355 4 2233 308
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Vendim Nr. 11 datë 28.07.2004
 • Drejtor Ekzekutiv:
  Ervin SPAHIU
 • Lloji i Pronësisë:
  Shoqëri me kapital vendas
 • Fusha e Aktivitetit:
  Sigurime Jete
 • Adresa e Selisë:
  Rruga e “Barrikadave”, Albsig HQ, 1001, Tiranë
 • Tel./Faks:
  +355 42254764
 • Faqja e Internetit:
 • Posta Elektronike:
 • Dt. e fillimit të Aktivitetit:
  Vendim Nr. 171 datë 13.09.2019