Media: Njoftime

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31.03.2019

20 Maj 2019

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2019, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 31.03.2019 tregon një total asetesh neto prej 2,423.91 milionë lekë (19.34 milionë euro[1]) dhe me një rritje prej 134.81 milionë [...]

AMF rrit komunikimin me publikun në funksion të mbrojtjes së konsumatorit

17 Maj 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka rritur në mënyrë të ndjeshme komunikimin me publikun duke u përqendruar në shqyrtimin dhe trajtimin e ankesave të konsumatorëve dhe investitorëve. AMF mbetet e angazhuar për të garantuar mbrojtjen e konsumatorëve dhe investitorëve, rritjen e transparencës dhe nivelit të edukimit financiar [...]

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 31.03.2019

15 Maj 2019

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2019, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre pesë fonde investimi. Fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, fondi i investimeve “Raiffeisen Invest Euro”, fondi i investimeve “Raiffeisen Vizion” të cilat administrohen nga shoqëria “Raiffeisen Invest”, [...]

Vijon rritja e pagesave të dëmeve në tregun e sigurimeve

15 Maj 2019

Rreth 1.5 miliardë lekë dëme u paguan nga tregu i sigurimeve për 3-mujorin e parë të vitit 2019, duke shënuar një rritje me 11.8% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.  Pjesa më e madhe e dëmeve janë paguar në sigurimin e Jo-Jetës, 1.44 miliardë lekë, ndërsa [...]

Lista e aplikantëve për testimin për brokera në sigurime

15 Maj 2019

Në zbatim të pikës 2, të nenit 7 të Rregullores nr. 35, datë 27.03.2019, “Për organizimin dhe funksionimin e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/rinovim licence në AMF”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, pas shqyrtimit të kërkesave dhe dokumentacionit përkatës, [...]

Vijon rritja në tregun e pensioneve private vullnetare

8 Maj 2019

Tregu i pensioneve private vullnetare ka përvijuar tendenca të shpejta rritje nga viti në vit, si në drejtim të rritje së numrit të anëtarëve pjesëmarrës në fondet e pensionit, ashtu edhe për vlerën e aseteve neto në administrim të fondeve të pensioneve. Rritja e numrit të anëtarëve është [...]

Mbi ndryshimin e datës për zhvillimin e testimit për broker në sigurime

8 Maj 2019

Në zbatim të nenit 7, të Rregullores nr. 35, datë 27.03.2019, “Për organizimin dhe funksionimin e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/rinovim licence në AMF”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare njofton se testimi për broker në sigurime i planifikuar për tu zhvilluar në [...]

Publikohet deklaratë përmbyllëse e ekipit të Misionit të Dytë të Monitorimit pas Programit të Fondit Monetar Ndërkombëtar në Shqipëri

7 Maj 2019

Në përmbyllje të misionit të dytë të monitorimit delegacioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar në Shqipëri nënvizon se perspektiva ekonomike është përgjithësisht e favorshme. Rritja pritet të moderohet në 2019, por do të vijojë të jetë afër nivelit 4 për qind në periudhën afatmesme. [...]

AMF, pranë studentëve të Universitetit “Luigj Gurakuqi” në Shkodër për rritjen e edukimit financiar

6 Maj 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare zhvilloi sot, më datë 6 maj 2019, ora 11:30, një leksion të hapur me studentë të Fakultetit Ekonomik dhe Fakultetit Juridik të Universitetit “Luigj Gurakuqi” në Shkodër. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të “Strategjisë për rritjen e besimit të konsumatorit/investitorit [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 123, prill 2019

3 Maj 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 123, prill 2019, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 123 klikoni këtu.