Media: Njoftime

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

25 Nentor 2019

Në mbledhjen e datës 22 nëntor 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e elmenteve dhe kushteve të përgjithshme të kontratës së sigurimit të detyrueshëm në ndërtim; Miratimin e buxhetit të AMF-së për vitin 2020; Miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë [...]

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.09.2019

21 Nentor 2019

Gjatë nëntëmujorit të vitit 2019, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 30.09.2019 tregon një total asetesh neto prej 2,747.46 milionë lekë (22.50 milionë euro[1]) dhe me një rritje prej 458.36 milionë lekë [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

21 Nentor 2019

Ditën e premte, datë 22.11.2019, ora 12:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Mbi miratimin e elementeve dhe kushteve të përgjithshme të kontratës së [...]

Për zhvillimin e testimit për njohuritë në fushën e titujve

15 Nentor 2019

Në zbatim të nenit 58, të Ligjit nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për Titujt” dhe në zbatim të nenit 7, të Rregullores nr.35, datë 27.03.2019, “Për organizimin dhe funksionimin e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/rinovim licence në AMF”, Autoriteti i Mbikëqyrjes [...]

Lista e aplikantëve për testimin për brokera në sigurime

14 Nentor 2019

Në zbatim të pikës 2, të nenit 7 të Rregullores nr. 35, datë 27.03.2019, “Për organizimin dhe funksionimin e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë / rinovim licence në AMF”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, pas shqyrtimit të kërkesave dhe dokumentacionit përkatës, [...]

Zhvillime të rëndësishme e dialog konstruktiv shënuan ditët e mbledhjeve të Komiteteve Teknike, Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore dhe Forumin Global për pensionet private të OECD/IOPS

11 Nentor 2019

Tirana – Organizata Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve të Pensioneve, (IOPS) dhe Organizatë për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD) përfunduan Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore si edhe mbledhjet e komiteteve teknike të IOPS të cilat u pasuan nga 2 ditë intensive të Forumit Global për pensionet private. Autoriteti i Mbikëqyrjes [...]

“Forumi Global për Pensionet Private” nis punimet në Tiranë

7 Nentor 2019

Forumi Global për Pensionet Private “Zhvillimi dhe mbikëqyrja e marrëveshjeve për fondet e pensioneve” nisi punimet sot, më 7 nëntor 2019, në Tiranë. Forumi organizohet nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në bashkëpunim me  Organizatën Ndërkombëtare të Mbikëqyrësve të Pensioneve, (IOPS) [...]

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 30.09.2019

6 Nentor 2019

Gjatë nëntëmujorit të vitit 2019, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre pesë fonde investimi. Fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, fondi i investimeve “Raiffeisen Invest Euro”, fondi i investimeve “Raiffeisen Vizion” të cilat administrohen nga shoqëria “Raiffeisen Invest”, fondi [...]

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare mikpret në Tiranë Forumin Global të Pensioneve Private dhe Mbledhjen Vjetore të IOPS

5 Nentor 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) do të jetë mikpritësi i Forumit Global për Pensionet Private “Zhvillimi dhe mbikëqyrja e marrëveshjeve për fondet e pensioneve” që do të zhvillohet në Tiranë në datat 7-8 nëntor 2019. Forumi do të organizohet në bashkëpunim me Organizatën Ndërkombëtare [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 128, tetor 2019

4 Nentor 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 128, tetor 2019, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 128 klikoni këtu.