Media: Njoftime

AMF zhvillon trajnim për raportimin financiar

25 Korrik 2019

Në datat 23 dhe 24 korrik u zhvillua në AMF trajnimi për raportimin financiar dhe elementët e tij, i fokusuar në tregjet nën mbikëqyrje. Gjatë ditës së parë të trajnimit u trajtuan kryesisht specifikat e raportimit financiar të shoqërive të sigurimit dhe elementët që duhet të kenë parasysh specialistët [...]

AMF këshillon qytetarët për policat kufitare

24 Korrik 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare këshillon qytetarët që udhëtojnë drejt Shqipërisë me automjetet e tyre me targa të huaja të presin policat kufitare vetëm në pika të autorizuara dhe nga agjentë të licencuar. Në çdo pikë të kalimit të kufirit brenda territorit shqiptar gjenden agjentë të [...]

AMF thellon bashkëpunimin me Agjencinë e Mbikëqyrjes së Tregut të Sigurimeve Sllovene

23 Korrik 2019

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së, Z. Ervin Koçi dhe Drejtori i Mbikëqyrjes së tregut të sigurimeve të AMF-së zhvilluan në datë 18 korrik 2019 takime me drejtuesit e Agjencisë së Mbikëqyrjes të Tregut të Sigurimeve të Sllovenisë, (AZN). Takimet u zhvilluan në kuadër të zbatimit të [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

22 Korrik 2019

Ditën e mërkurë, datë 24.07.2019, ora 10:00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi gjendjen financiare të tregut të sigurimeve bazuar në pasqyrat financiare të [...]

AMF organizon kolegjin e tretë mbikëqyrjes të grupit të sigurimeve

9 Korrik 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizoi më 5 korrik në Tiranë “Kolegjin e Tretë të Grupit të Sigurimeve”. Pjesëmarrës në këtë takim ishin përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) dhe përfaqësues të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve të Maqedonisë [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 125, qershor 2019

8 Korrik 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 125, qershor 2019, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 125 klikoni këtu.   

Lista për testimin e vlerësuesit të dëmeve në sigurime

5 Korrik 2019

Në zbatim të pikes 2 të nenit 7, të Rregullores nr. 35, datë 27.03.2019 “Mbi organizimin dhe funksionimin e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/ rinovim licence në AMF”  lista e personave që do t’i nënshtrohen testimit të datës 11 korrik 2019, ora 13.00 për [...]

Publikohet Raporti i plotë i ekipit të Misionit të Dytë të Monitorimit pas Programit të Fondit Monetar Ndërkombëtar në Shqipëri

4 Korrik 2019

Në përmbyllje të misionit të dytë të monitorimit, delegacioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar në Shqipëri nënvizon se perspektiva ekonomike është përgjithësisht e favorshme. Raporti thekson se gjatë vitit 2018, rritja ishte e fortë dhe se perspektiva afatmesme ekonomike është përgjithësisht [...]

Për zhvillimin e trajnimit për kualifikim profesional bazë në tregun e titujve

3 Korrik 2019

Në zbatim të Rregullores nr. 217, datë 31.10.2018 “Për organizimin e aktiviteteve të formimit profesional”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton të gjithë personat e interesuar, për organizimin e trajnimit për kualifikim profesional bazë në tregun e titujve, si më poshtë:   Trajnim për kualifikim [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - maj

28 Qershor 2019

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar - maj  kapën vlerën mbi 6,755 milionë lekë, ose 7.61% më shumë se në periudhën janar - maj  2018. Gjatë periudhës janar – maj 2019, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 482,741 me një rritje 5.22% krahasuar [...]