Media: Njoftime

Lista e aplikantëve për testimin për brokera në sigurime

14 Nentor 2019

Në zbatim të pikës 2, të nenit 7 të Rregullores nr. 35, datë 27.03.2019, “Për organizimin dhe funksionimin e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë / rinovim licence në AMF”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, pas shqyrtimit të kërkesave dhe dokumentacionit përkatës, [...]

Zhvillime të rëndësishme e dialog konstruktiv shënuan ditët e mbledhjeve të Komiteteve Teknike, Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore dhe Forumin Global për pensionet private të OECD/IOPS

11 Nentor 2019

Tirana – Organizata Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve të Pensioneve, (IOPS) dhe Organizatë për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD) përfunduan Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore si edhe mbledhjet e komiteteve teknike të IOPS të cilat u pasuan nga 2 ditë intensive të Forumit Global për pensionet private. Autoriteti i Mbikëqyrjes [...]

“Forumi Global për Pensionet Private” nis punimet në Tiranë

7 Nentor 2019

Forumi Global për Pensionet Private “Zhvillimi dhe mbikëqyrja e marrëveshjeve për fondet e pensioneve” nisi punimet sot, më 7 nëntor 2019, në Tiranë. Forumi organizohet nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në bashkëpunim me  Organizatën Ndërkombëtare të Mbikëqyrësve të Pensioneve, (IOPS) [...]

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 30.09.2019

6 Nentor 2019

Gjatë nëntëmujorit të vitit 2019, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre pesë fonde investimi. Fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, fondi i investimeve “Raiffeisen Invest Euro”, fondi i investimeve “Raiffeisen Vizion” të cilat administrohen nga shoqëria “Raiffeisen Invest”, fondi [...]

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare mikpret në Tiranë Forumin Global të Pensioneve Private dhe Mbledhjen Vjetore të IOPS

5 Nentor 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) do të jetë mikpritësi i Forumit Global për Pensionet Private “Zhvillimi dhe mbikëqyrja e marrëveshjeve për fondet e pensioneve” që do të zhvillohet në Tiranë në datat 7-8 nëntor 2019. Forumi do të organizohet në bashkëpunim me Organizatën Ndërkombëtare [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 128, tetor 2019

4 Nentor 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 128, tetor 2019, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 128 klikoni këtu.

Për zhvillimin e testimit për vlerësues dëmesh në sigurime

4 Nentor 2019

Në zbatim të nenit 227 pika 1/dh të Ligjit nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe nenit 7, të Rregullores nr.35, datë 27.03.2019, “Mbi organizimin dhe funksioninim e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/rinovim licence në AMF”,  Autoriteti [...]

Projekte bashkëpunimi për zhvillimin e mikrosigurimeve

31 Tetor 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare po zhvillon një projekt për të nxitur zhvillimin e mikrosigurimeve në vend. Projekti mbështetet financiarisht nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Zhvillim Ndërkombëtar, USAID dhe zbatohet nga Korpusi Vullnetar i Shërbimeve Financiare, FSVC. Gjatë periudhës 28 tetor – [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - shtator

29 Tetor 2019

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar- shtator kapën vlerën mbi 12,839 milionë lekë, ose 3.04% më shumë se në periudhën janar- shtator 2018. Gjatë periudhës janar- shtator 2019, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 992,212 me një rritje 3.83% krahasuar me periudhën [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për periudhën janar-shtator 2019

25 Tetor 2019

Volumi i tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë për periudhën janar-shtator 2019 u dominua në masën 51.69% në instrumente afatgjatë (obligacione) dhe pjesa tjetër prej 48.31% nga transaksionet në instrumente afatshkurtër (bono thesari). Përsa i përket numrit të transaksioneve, 87.71% e të gjitha transaksioneve [...]