Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës së Aktuarit të Autorizuar Data e licencës së Aktuarit të Autorizuar Vlefshmëria e Licencës Nr. kontakti Adresë e-mail
11.Ravena ALEKSI12/222.11.201922.11.20220695598078[email protected]
12.Kleida HAXHI8/222.11.201922.11.20220684076503[email protected]
13.Areta ÇUKO4/219.12.201919.12.20220672299970[email protected]