Media: Njoftime

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së takohet me përfaqësues të lartë të MONEYVAL

17 Dhjetor 2018

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së, Z. Ervin Koçi zhvilloi më 17 dhjetor 2018 një takim me kryetarin e Komitetit të Ekspertëve për Vlerësimin e Masave kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit pranë Këshillit të Evropës (MONEYVAL), Z. Daniel Thelesklaf.   Në takim u diskutua [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

17 Dhjetor 2018

Ditën e enjte, datë 20.12.2018, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Analizat financiare të tregut të sigurimeve për periudhën 30.09.2018; Informacion në [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

12 Dhjetor 2018

Në mbledhjen e datës 12 dhjetor 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e rritjes së kapitalit të “WVP Fund Management Tirana” sh.a., shoqëri administruese e sipërmarrjeve të investimeve kolektive; Miratimin e prospektit të shoqërisë “Banka Credins” sh.a., për [...]

AMF bashkëpunon me projektin e Swisscontact “Aftësi për Punë” për edukimin financiar në shkollat e mesme profesionale

11 Dhjetor 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka nënshkruar sot, më 11 dhjetor 2018, një marrëveshje bashkëpunimi me projektin e Swisscontact “Aftësi për Punë, S4J”. Në vazhdim të zbatimit të “Strategjisë për rritjen e besimit të konsumatorit/investitorit në tregjet financiare nën mbikëqyrje”, AMF [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

7 Dhjetor 2018

Ditën e mërkurë, datë 12.12.2018, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Analizat financiare të tregut të sigurimeve për periudhën 30.09.2018; Informacion [...]

AMF me studentët e “Tirana Business University” për rritjen e edukimit financiar

7 Dhjetor 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare zhvilloi sot, më datë 7 dhjetor 2018, ora 10:00, një takim informues me studentë të Kolegjit Universitar “Tirana Business University”. Aktiviteti u zhvillua në vazhdën e fushatës informuese të nisur nga AMF për rritjen e edukimit financiar të studentëve, pjesë e “Strategjisë [...]

Për zhvillimin e testimit për vlerësues dëmesh në sigurime

6 Dhjetor 2018

Në zbatim të nenit 227 pika 1/dh të Ligjit nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe nenit 11 të Rregullores nr. 85, datë 03.07.2017 "Mbi licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së vlerësuesit të dëmeve në sigurime",  Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton të gjithë [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 119, nëntor 2018

6 Dhjetor 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 119, nëntor 2018, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 119 klikoni [...]

Për zhvillimin e testimit për njohuritë në fushën e titujve

5 Dhjetor 2018

Në zbatim të nenit 58, të Ligjit nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për Titujt” dhe të Rregullores nr.165, datë 23.12.2008 “Për Licencimin e Shoqërive të Brokerimit/Këshillimit, Brokerit dhe Këshilltarit të Investimeve, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton se në datën 18 dhjetor 2018, në [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

26 Nentor 2018

Në mbledhjen e datës 26 nëntor 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e buxhetit të AMF-së, për vitin 2019; Miratimin e disa ndryshimeve në buxhetin e vitit 2018 të AMF-së; Miratimin e një ndryshimi në rregulloren “Për krijimin, investimin dhe përdorimin e fondit të [...]