15 Shtator 2022

AMF nxjerr për konsultim publik ndryshimet në rregulloren "Për vlerësimin e përshtatshmërisë së klientit”

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në zbatim të Ligjit nr. 62/2020, datë 14.05.2020 “Për Tregjet e Kapitalit”, ka ndërmarrë disa ndryshime në rregulloren “Për vlerësimin e përshtatshmërisë së klientit”.

Ndryshimet e propozuara në rregullore publikohen në faqen zyrtare të Autoritetit, për konsultim publik, në linkun e mëposhtëm:

https://amf.gov.al/projekt.asp?id=87

Për më shumë, kontaktoni [email protected]