Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
31."UJORI" sh.p.k.121130.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aLagjia "28 Nentori", përballë Doganës, Elbasan.
32.EURO INVEST COMPANY sh.p.k.121330.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aLagjia nr.18, Rruga “Aleksandër Goga”, zona 8511, Godina 69, Kati 1, Durrës
33."AMAL SHIPPING" sh.p.k.121530.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aLagja 9, Rruga "A. Goga", Pallati 695, Sh. 1, K. 1, Ap. 1, Durrës
34."A.D.F. GROUP" sh.p.k.124230.07.2018Pa afatEurosig sh.a.Kavajë, Qendër, Gose, Pallati i ri, kati 1, Gosë e Vogël.
35."UDSA" sh.p.k.910/129.03.2018Pa afatInsig sh.a./Ansig sh.a/SIVIG sh.a./Albsig sh.a./Atlantik sh.a./Eurosig sh.a./Sigal UGA sh.aAutostrada TR-DR, km 8, Gjokaj, Auto City, Tiranë, Shqipëri
36."BOLV OIL" sh.a106326.02.2018Pa afatSigal UGA sh.aNjësia Bashkiake nr.11, Rruga “29 Nëntori”, Tiranë.
37."FINIKAS" sh.p.k.106526.02.2018Pa afatSigal UGA sh.aLagjia nr.4, Pallati 31, shk.1, ap.4, pranë Portit Detar, Sarandë.
38.“Laska-1” sh.p.k.98228.12.2017Pa afatSigal UGA sh.aLagjia 4, Rruga Laç-Milot, Ndërtesë 1 katëshe, Laç.
39."Arjani" sh.p.k102328.12.2017Pa afatSigal UGA sh.aLagjia Apollonia, Rruga “Brigada e 11 Sulmuese”, Pallati i ri përballë Bashkisë, kati 1, Fier.
40."Sarris Albania"sh.p.k.87619.06.2017Pa afatSigal UGA sh.aRruga "Mitat Hoxha" Lagjia. 4, zyra 7, Sarandë.