Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
41.“NOA” sh.a.70127.06.2016Pa afatSigal Life UGA sh.a.Rruga “Tish Daija”, pranë Komunës së Parisit, Kompleksi “Haxhiu” (Kika 2), Pall 2, K.1, Tiranë Shqipëri
42.“AMELIO” sh.p.k.69128.04.2016Pa afatInsig sh.a.Lagjia 5 Maji, Rr. “Mehmet Shehu”, Ballsh, Fier.
43.“ADEMI SAD” sh.p.k.69328.04.2016Pa afatInsig sh.a.Rruga “Elez Isufi”, Agjencia “ADEMI SAD” sh.p.k, përballë postës, Peshkopi.
44.“SIGAL-AD” sh.p.k.63625.01.2016Pa afatSigal UGA sh.aRruga “Urani Pano”, “Qendra e Biznesit SIGAL”, dalja jug lindje, kati perdhe, Tiranë.
45.“AVEL” sh.p.k.63725.01.2016Pa afatSigal UGA sh.aAutostrada Tiranë-Durrës, km3, Domje.