Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
21."A.D.F. GROUP" sh.p.k.124230.07.2018Pa afatEurosig sh.a.Kavaje, Qender, Gose, Pallati I ri, kati 1, Gose e Vogel.
22."UDSA" sh.p.k.910/129.03.2018Pa afatInsig sh.a./Ansig sh.a/SIVIG sh.a./Albsig sh.a./Atlantik sh.a./Eurosig sh.a./Sigal UGA sh.a.Autostrada TR-DR, km 8, Gjokaj, Auto City, Tiranë, Shqipëri
23.BOLV OIL sh.a106326.02.2018Pa afatSigal UGA sh.a“Njësia Bashkiake nr.11, Rr. “29 Nëntori”, Tiranë.
24.FINIKAS sh.p.k.106526.02.2018Pa afatSigal UGA sh.aLagjia nr.4, Pall.31, shk.1, Ap.4, pranë Portit Detar, Sarandë.
25.“Laska-1” sh.p.k.98228.12.2017Pa afatSigal UGA sh.aLagjia 4, Rr. Laç-Milot, Ndërtesë 1 katëshe, Laç.
26."Arjani" sh.p.k102328.12.2017Pa afatSigal UGA sh.aLagjia Apollonia, Rr. “Brigada e 11 Sulmuese”, Pall. i ri përballë Bashkisë, kati 1, Fier.
27."Porsche Leasing" sh.p.k.97230.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aAutostrada Tiranë-Durrës” km3, Rr. Monun, Mëzez, Tiranë.
28."Steffi" sh.p.k.90827.07.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Butrinti”, god.29, kati 1, h.2, Sarandë+Terminal, Porti Detar, Sarandë.
29."Sarris Albania"sh.p.k.87619.06.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr. "Mitat Hoxha" Lagjia. 4, zyra 7, Sarandë.
30."Alba 2006" sh.p.k83926.05.2017Pa afatSigal UGA sh.aVau i Dejës, Bushat, Shkodër.