Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
11."AMAL SHIPPING" sh.p.k.121530.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aLagja 9, Rruga A. Goga, Pallati 695, Sh. 1, K. 1, Ap. 1, Durres
12."A.D.F. GROUP" sh.p.k.124230.07.2018Pa afatEurosig sh.a.Kavaje, Qender, Gose, Pallati I ri, kati 1, Gose e Vogel.
13."UDSA" sh.p.k.910/129.03.2018Pa afatInsig sh.a./Ansig sh.a/SIVIG sh.a./Albsig sh.a./Atlantik sh.a./Eurosig sh.a./Sigal UGA sh.a.Autostrada TR-DR, km 8, Gjokaj, Auto City, Tiranë, Shqipëri
14.BOLV OIL sh.a106326.02.2018Pa afatSigal UGA sh.a“Njësia Bashkiake nr.11, Rr. “29 Nëntori”, Tiranë.
15.FINIKAS sh.p.k.106526.02.2018Pa afatSigal UGA sh.aLagjia nr.4, Pall.31, shk.1, Ap.4, pranë Portit Detar, Sarandë.
16.“Laska-1” sh.p.k.98228.12.2017Pa afatSigal UGA sh.aLagjia 4, Rr. Laç-Milot, Ndërtesë 1 katëshe, Laç.
17."Arjani" sh.p.k102328.12.2017Pa afatSigal UGA sh.aLagjia Apollonia, Rr. “Brigada e 11 Sulmuese”, Pall. i ri përballë Bashkisë, kati 1, Fier.
18."Porsche Leasing" sh.p.k.97230.11.2017Pa afatSigal UGA sh.aAutostrada Tiranë-Durrës” km3, Rr. Monun, Mëzez, Tiranë.
19."Steffi" sh.p.k.90827.07.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Butrinti”, god.29, kati 1, h.2, Sarandë+Terminal, Porti Detar, Sarandë.
20."Sarris Albania"sh.p.k.87619.06.2017Pa afatSigal UGA sh.aRr. "Mitat Hoxha" Lagjia. 4, zyra 7, Sarandë.