Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
1."E-BUSINESS SOLUTION" sh.p.k.1500/158628.04.2021Pa afatInsig Jetë sh.a. dhe Albsig Jetë sh.a.Rruga “Ismail Qemali”, Godina nr. 32, kati 3, Tirane.
2.“Hunters” sh.p.k.158428.04.2021Pa afatAlbsig sh.a.Rruga “Themistokli Germenji”, Pallati 4, shkalla 1, apartamenti 7, Tiranë.
3.“Falcon Consulting” sh.p.k.158828.04.2021Pa afatSigal UGA sh.a.Njësia Bashkiake nr. 9, Rruga "Jordan Misja", Pallati Sara-EL, dyqani nr. 15, Tiranë.
4."RV MUSLIA" sh.p.k.153927.01.2021Pa afatEurosig sh.a.Rruga “Ferit Xhajko”, Pallati nr. 83/1, shkalla 1, Ap.2 Tiranë.
5."E Beet 2019" sh.p.k.154127.01.2021Pa afatEurosig sh.a.Lagja “Kastriot”, Rruga “16 Prilli”, Zona Kadastrale 8534, Fier.
6."ALL-TOURS.Al 2020" sh.p.k154327.01.2021Pa afatSigal UGA sh.a.Lagjja “29 Nëntori”, Fier.
7."Rental Travel" sh.p.k.154527.01.2021Pa afatSigal UGA sh.a.Bulevardi Bajram Curri, Pallati Aviacioni i Ri, Shkalla 2, Apartamenti 9, Tiranë.
8."RROJI" sh.p.k.150629.12.2020Pa afatSigal UGA sh.a.Rruga Hafiz Sabri Bushati, Lagjja "Qemal Stafa", Godinë 1 katëshe, nr 2, Shkodër.
9."EASY PAY" sh.p.k1383/129.12.2020Pa afatSigal UGA sh.a. / Sigma Interalbanian VIG sh.a.Rruga “Ismail Qemali”, Objekti nr.30, hyrja 7, kati 3, Tiranë
10."AIMA" sh.a.150131.08.2020Pa afatSigal UGA sh.a. Lagjia 1, Rr. Rinas Aeroport, godina nr. 56/15, në Nikël Rinas, Hertz Plazza Durrës