Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Statusi i vlerësuesit
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Lloji i Licencës Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Statusi i vlerësuesit Nr. kontakti
31.Ahmet MeshiVlerësues i dëmeve materiale (motorike) dhe shëndetësore140 03.02.2017 03.02.2022I punësuar, shoqëria e sigurimit “Albsig” sh.a0699675308 dhe 0689083916
32.Xhevair BashaVlerësues i dëmeve materiale (të pronës) dhe shëndetësore dhe i dëmeve motorike14103.02.201703.02.2022Vlerësues i pavarur0673087723
33.Lejla HidraVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore135 27.12.2016 27.12.2021I punësuar, Shoqëria e sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a.0692026894
34.Kastriot BejkollariVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore136 27.12.2016 27.12.2021I punësuar, Shoqëria e sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a.0696048330
35.Albert TafaVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore137 27.12.2016 27.12.2021I punësuar, Shoqëria e sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a.0692093814
36.Ilir RobajVlerësues i dëmeve shëndetësore138 27.12.2016 27.12.2021Vlerësues i pavarur0694135602
37.Ardian AsaVlerësues i dëmeve materiale (motorike) dhe shëndetësore127 27.06.2016 27.06.2021Vlerësues i pavarur0683355088/ 0674411555
38.Bardhyl ÇipiVlerësues i dëmeve shëndetësore128 27.06.2016 27.06.2021Vlerësues i pavarur0692104126
39.Gentian MustafaVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore129 27.06.2016 27.06.2021I punësuar, Shoqëria e sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a.0682081060
40.Hamit AllarajVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore130 27.06.2016 27.06.2021I punësuar, Shoqëria e sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a.0682162603