Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Statusi i vlerësuesit
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Lloji i Licencës Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Statusi i vlerësuesit Nr. kontakti
21.Ernold PëllumbiVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore15728.12.201728.12.2022I punësuar, shoqëria e sigurimit “Insig Jetë” sh.a0696022596
22.Gerald KolaVlerësues i dëmeve shëndetësore15828.12.201728.12.2022Vlerësues i pavarur0694254611
23.Taulant MukaVlerësues i dëmeve shëndetësore15928.12.201728.12.2022Vlerësues i pavarur0692437273
24.Besim YmajVlerësues i dëmeve shëndetësore15230.11.201730.11.2022Vlerësues i pavarur0692077624 dhe 0694112541
25.Hajri GërbiVlerësues i dëmeve shëndetësore15120.10.201720.10.2022Vlerësues i pavarur0692035564
26.Gëzim KodraVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore14931.08.201731.08.2022Vlerësues i pavarur0664027430
27.Hysenj ShehuVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore15031.08.201731.08.2022Vlerësues i pavarur0692136813
28.Zenel BejkoVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore14327.07.201727.07.2022Vlerësues i pavarur0682005250
29.Artur SulçeVlerësues i dëmeve materiale dhe shëndetësore14527.07.201727.07.2022Vlerësues i pavarur0692059370
30.Edina ZhabjakuVlerësues i dëmeve shëndetësore14727.07.201727.07.2022Vlerësues i pavarur0689037580