Projekte

 • Titulli i Projektit: (I PËRFUNDUAR) Forcimi i kapaciteteve mbikëqyrëse të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare: Fokusi tek zhvillimi i tregut të kapitaleve
 • Kohëzgjatja: 36 muaj (projekti pritet të fillojë brenda vitit 2016)
 • Donatori: Sekretariati i Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike (SECO)

Projekti “Forcimi i kapaciteteve mbikëqyrëse të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare: Fokusi tek zhvillimi i tregut të kapitaleve” synon të mbështesë AMF në forcimin e kapaciteteve të saj në mbikëqyrjen e tregut të fondeve të investimeve dhe tregjet e obligacioneve të korporatave dhe atyre të qeverisë vendore. Ky projekt do të zbatohet në një periudhë prej 36 muajsh. Projekti, me një kohëzgjatje prej 36 muajsh, ka filluar të zbatohet gjatë vitit 2016, dhe sipas marrëveshjes pritet të zgjasë deri më 31 Mars 2019. 
 

 • Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare është institucioni përfitues dhe ekzekutues i projektit, i ngarkuar me përgjegjësinë për zbatimin dhe menaxhimin e tij të përditshëm;
 • Banka Botërore është nismëtarja e projektit dhe mbështet zbatimin e tij;
 • Sekretariati i Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike (SECO) e financon projektin me një grant (Trust Fund Grant) që administrohet nga Banka Botërore;
 • Njësia për Financimet dhe Kontratat në Ministrinë e Financave është e ngarkuar me proceduren e prokurimeve

Në faqen e internetit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, seksioni për zhvillimin e biznesit, është publikuar njoftimi i përgjithshëm i prokurimit  për projektin “Forcimi i kapaciteteve mbikëqyrëse të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare: Fokusi tek zhvillimi i tregut të kapitaleve”, financuar nga SECO  (http://www.devbusiness.com/ProjectViewer.aspx?ProjectID=59836&ProjectType=1). Për të lexuar njoftimin e përgjithshëm të prokurimit klikoni këtu.
 
 • Për fillimin e procedurave të prokurimit për projektin: Forcimi i kapaciteteve mbikëqyrëse të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare: Fokusi tek zhvillimi i tregut të kapitaleve

Të interesuarit për shprehje interesi të shqyrtojnë dokumentacionin duke klikuar këtu:

 
TOR Ref. No. AL-SECO-SSC-I-CS-CQ


 
 • Mbi hapjen e procedurës së përzgjedhjes së konsulencës për aktivitetin e dytë të projektit “Forcimi i kapaciteteve mbikëqyrëse të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare: Fokusi tek zhvillimi i tregut të kapitaleve”, financuar nga SECO
Të interesuarit për shprehje interesi të shqyrtojnë dokumentacionin duke klikuar këtu:
 
REOI Ref. No. AL-SECO-SSC-2-CS-FB

TOR Ref. No. AL-SECO-SSC-2-CS-FB


 
 • Mbi shpalljen e kërkesës për shprehje interesi për konsulencën e aktivitetit të tretë “Forcimi i kapaciteteve mbikëqyrëse dhe rregullimi i sektorit të fondeve të investimit dhe të letrave me vlerë”(Capacity building with regard to supervising and regulating Investment Funds sector and bonds), të projektit “Forcimi i kapaciteteve mbikëqyrëse të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare: Fokusi tek zhvillimi i tregut të kapitaleve”, financuar nga SECO.

Të interesuarit për shprehje interesi të shqyrtojnë dokumentacionin duke klikuar këtu:

REOI Ref. No.  AL-SECO-SSC-3-CS-FB

TOR Ref. No. AL-SECO-SSC-3-CS-FB


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Mbi shpalljen e kërkesës për shprehje interesi për studimin e formës së ardhshme të depozitarit qendror të letrave me vlerë në Shqipëri
Të interesuarit për shprehje interesi të shqyrtojnë dokumentacionin duke klikuar këtu:

REOI Ref. NoAL-SECO-SSC4 – CSIC

TOR AL-SECO-SSC4 – CSIC


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare mbështetet nga një grant nga qeveria e Konfederatës Zvicerane

   Fokusi tek zhvillimi i tregut të kapitaleve