Media: Njoftime

Zhvillohet ceremonia për dhënien e licencës “Shoqërisë administruese të fondeve të pensionit Raiffeisen” sh.a

11 Nentor 2010

Në datën 11 nëntor 2010, në ambientet e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, u zhvillua  ceremonia për dhënien e licencës “Shoqërisë administruese të fondeve të pensionit Raiffeisen” sh.a. Dhënia e licencës, vjen pas miratimit në Kuvendin e Shqipërisë të Ligjit nr. 10197, datë 10.12.2009 [...]

Nënshkrimi i Marrëveshjes së Mirëkuptimit midis Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Bordit të Mbikëqyrjes Publike

4 Nentor 2010

Në datën 3 Nëntor 2010, në ambientet e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, u zhvillua  Ceremonia e Nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit midis Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF) dhe Bordit të Mbikëqyrjes Publike. Nënshkrimi i marrëveshjes shërben si bazë bashkëpunimi midis [...]

U zhvillua Konferenca e 17-të Vjetore e IAIS

3 Nentor 2010

(Material i përpunuar, nxjerrë nga Shoqata Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve të Sigurimeve (IAIS), Tetor 2010) Organizata Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve të Sigurimeve (IAIS) mbylli Konferencën e 17-të Vjetore dhe Takimin e Përgjithshëm që u zhvillua në Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe, në datat 24-29 [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 35

1 Nentor 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 35 të muajit shtator në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 35 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për periudhën Janar – Shtator 2010

29 Tetor 2010

Tregu sekondar i letrave me vlerë të Qeverisë gjatë periudhës Janar - Shtator 2010 u dominua në masën 93.22% nga transaksionet në instrumenta afatshkurtër (bono thesari) dhe 6.78% nga instrumenta afatgjatë (obligacione). Përsa i takon numrit të transaksioneve, 98.92% e të gjitha transaksioneve të tregut sekondar të letrave [...]

Zhvillimet e tregut të pensioneve vullnetare private për periudhën Janar - Shtator 2010

26 Tetor 2010

Tregu i pensioneve vullnetare mbetet ende një treg i vogël, parë ky si nga këndvështrimi i kontributeve dhe nga numri i kontribuesve. Në këtë treg, për periudhën janar - shtator 2010, shihet një rritje prej 47.81% e kontributeve dhe një rritje prej afër 14.46% e numrit të kontribuesve, krahasuar me të njëjtën periudhë [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar – Shtator 2010

25 Tetor 2010

Të ardhurat nga primet e sigurimit, në periudhën janar - shtator 2010 arritën rreth 6,243 milionë lekë, ose 1.19% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Gjatë periudhës janar - shtator 2010  numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 516,888 duke shënuar një [...]

Mbi publikimin e Raportit të Mbikëqyrjes 2009, të AMF

12 Tetor 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e Raportit të Mbikëqyrjes 2009. Viti 2009 ka qenë një vit i rëndësishëm në drejtim të finalizimit të disa prej projekteve më të rëndësishme të AMF-së për forcimin e mbikëqyrjes [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për vlerësues të dëmeve në sigurime

6 Tetor 2010

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pikës 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", nenit 89, të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime", pikës 14 të VKM, nr. 164, datë [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

29 Shtator 2010

Në mbledhjen e datës 29 shtator  2010, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, zhvilloi një seancë konsultative me Autoritetin e Konkurrencës, më pas, shqyrtoi dhe miratoi vendimet e mëposhtme: 1.   autorizimin për ushtrim veprimtarie si Kujdestar në letrat me vlerë të Qeverisë së Republikës së [...]