Media: Njoftime

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

30 Mars 2011

Në mbledhjen e datës 30 mars 2011, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe miratoi: 1. provigjonet teknike dhe matematike të shoqërive të sigurimit  të jetës dhe jo-jetës”; 2. dhënien e licencës “Shoqërisë administruese të fondeve të pensionit Sigal-Life Uniqa Group Austria” [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - shkurt 2011

25 Mars 2011

Të ardhurat nga primet e sigurimit, në periudhën janar-shkurt 2011, arritën rreth 1,471 milionë lekë, ose 6.60% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Gjatë periudhës janar-shkurt 2011 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 189,958 duke dyfishuar numrin e kontratave krahasuar [...]

Mbi raportimin në Komisionin e Ekonomisë së Kuvendit të Shqipërisë, të Kryetares së AMF-së, Zj. Elisabeta Gjoni, për veprimtarinë e institucionit gjatë vitit 2010

11 Mars 2011

Më datë 11 mars 2011, Kryetarja e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Zj. Elisabeta Gjoni, raportoi pranë Komisionit të Ekonomisë, në Kuvendin e Shqipërisë, mbi aktivitetin e institucionit dhe zhvillimet e tregjeve financiare jo-bankare, gjatë vitit 2010.    Në fjalën e saj, Zj. Gjoni bëri një përmbledhje [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF nr. 39

3 Mars 2011

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 39, të muajit janar, në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 39 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar 2011

25 Shkurt 2011

Të ardhurat nga primet e sigurimit, në janar 2011, arritën rreth 857 milionë lekë, ose 35.11% më shumë se muaji janar i vitit 2010. Gjatë muajit janar 2011 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 97,046, duke dyfishuar numrin e kontratave krahasuar me të njejtën periudhë të një viti më parë. Tregu [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

24 Shkurt 2011

Në mbledhjen e datës 23 shkurt 2011, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe miratoi:                            1.   Raportin vjetor të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare të vitit 2010; 2.   [...]

Risiguruesit globalë mbeten të fortë pavarësisht sfidave

3 Shkurt 2011

(Material i përpunuar, nxjerrë nga Shoqata Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve të Sigurimeve (IAIS), dhjetor 2010) Tregu global i risigurimeve ka treguar se është i fortë përballë kushteve jo të favorshme të vazhdueshme në ekonominë reale dhe në tregjet financiare në përgjithësi. Ky është konkluzioni [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për Vitin 2010

25 Janar 2011

Të ardhurat nga primet e sigurimit, në vitin 2010, arritën rreth 8,207 milionë lekë, ose 4.17% më shumë se viti 2009. Gjatë vitit 2010 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 736,278, duke shënuar një ulje prej rreth 2.57%, krahasuar me një vit më parë. Tregu vazhdoi të mbetet sërish i orientuar [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për vitin 2010

25 Janar 2011

Tregu sekondar i letrave me vlerë të Qeverisë gjatë vitit 2010 u dominua në masën 87.18% nga transaksionet në instrumenta afatshkurtër (bono thesari) dhe 12.82% nga instrumenta afatgjatë (obligacione). Përsa i takon numrit të transaksioneve, 98.73% e gjithë transaksioneve të tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë, [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF nr. 38

21 Janar 2011

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 38, të muajit dhjetor, në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 38 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për [...]