Media: Njoftime

Zhvillohet takimi i tretë rajonal i mbikëqyrësve të tregjeve të sigurimeve të vendeve të Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore

28 Maj 2012

Autoriteti Slloven i Mbikëqyrjes së Sigurimeve në bashkëpunim me Autoritetin Hungarez të Mbikëqyrjes Financiare, zhvilluan në datat 24 - 25 maj në Lubjanë, Slloveni, takimin e tretë rajonal me Mbikëqyrësit e Sigurimeve të Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore. Kjo iniciativë, e iniciuar në prill të vitit 2011 [...]

Për zhvillimin e mbledhjes së bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

28 Maj 2012

Ditën e mërkurë, datë 30.05.2012, ora 10.00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: 1.  Projekt “Mbi miratimin e marrëveshjes së përbashkët ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - prill 2012

25 Maj 2012

Të ardhurat nga primet e sigurimit, në periudhën janar - prill 2012, arritën rreth 2,694 milionë lekë, ose 8.34% më pak se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Gjatë periudhës janar - prill 2012 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 298,228 me një ulje prej 26.99%, krahasuar me [...]

U zhvillua Konferenca e 37-të Vjetore Ndërkombëtare e IOSCO-s

22 Maj 2012

Organizata Ndërkombëtare e Komisioneve të Letrave me Vlerë (IOSCO) zhvilloi gjatë periudhës  13 - 17 maj 2012  në Pekin, Kinë, Konferencën e 37-të Vjetore.  Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare të Shqipërisë, si anëtar me të drejta të plota i kësaj organizate, u përfaqësua në këtë [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF nr. 53

17 Maj 2012

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 53, të muajit prill, në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 53 klikoni këtu   Shpresojmë që ky publikim të jetë me [...]

Mbi publikimin e rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2011”

15 Maj 2012

Pas raportimit në datë 13.03.2012, pranë Komisionit të Ekonomisë në Kuvendin e Shqipërisë, të Kryetares së AMF-së, Zj. Enkeleda Shehi, “Mbi veprimtarinë e institucionit gjatë vitit 2011”, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar rezolutën “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të [...]

Takim rajonal i Autoriteteve Mbikëqyrëse të Sigurimeve të vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore, si dhe Azisë Qendrore dhe Transkaukazisë, me temë “Mbikëqyrja Makro Prudenciale e grupit”

14 Maj 2012

Në datat 8-10 maj 2012 në Shkup, Maqedoni u zhvillua takimi rajonal me temë “Mbikëqyrja Makroprudenciale e grupit”  me pjesëmarrjen e Autoriteteve Mbikëqyrëse të Sigurimeve të vendeve të Evropës Qendrore, Lindore, si dhe Azisë Qendrore dhe Transkaukazisë. Takimi u  organizua nga Organizata Ndërkombëtare [...]

Takim rajonal me temë “Mbikëqyrja e pensioneve për vendet e Evropës Qendrore, Lindore, Azisë Qendrore dhe Kaukazit” me mbështetjen e IOPS-IAIS

14 Maj 2012

Në datat 10-11 maj 2012 në Shkup, Maqedoni u zhvillua takimi rajonal me temë “Mbikëqyrja e pensioneve për vendet e Evropës Qendrore, Lindore, Azisë Qendrore dhe Kaukazit”. Ky aktivitet u organizua nga  Organizata Ndërkombëtare e Mbikëqyrjes së Pensioneve (IOPS) me mbështetjen e Organizatës Ndërkombëtare të [...]

Për zhvillimin e testimit për vlerësues dëmesh në sigurime

9 Maj 2012

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare" dhe nenit 89, të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe pikës 14 të VKM-së nr. 164, [...]

Për zhvillimin e testimit për brokera në sigurime

9 Maj 2012

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", të nenit 81, të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime", të VKM-së nr. 79, datë 28.01.2008 [...]