Media: Njoftime

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

15 Korrik 2010

Në mbledhjen e datës 15 korrik 2010, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, midis të tjerave shqyrtoi: analizën vjetore dhe tremujore të gjendjes financiare në shoqëritë e Sigurimit për vitin 2009 dhe tremujorin e parë të vitit 2010; analizën vjetore dhe tremujore të gjendjes financiare për vitin 2009 [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 32

14 Korrik 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 32 të muajit qershor në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 32 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes [...]

Reagim ndaj shkrimit të gazetës “SOT”, të datës 11.07.2010

13 Korrik 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare konsideron shkrimin në gazetën "SOT", të datës 11.07.2010 "AMF përqendron letrat me vlerë të Qeverisë në një bankë të vetme", si një disinformim me peshë të madhe për tregun bankar dhe publikun e gjerë dhe për këtë qëllim shikon si të domosdoshëm [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

28 Qershor 2010

Në mbledhjen e datës 28 qershor 2010, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, midis të tjerave, shqyrtoi dhe miratoi vendimet e mëposhtme: 1. Miratimin e kushteve të përgjithshme të kontratës së sigurimit të pasagjerëve nga aksidentet në transportin publik     të shoqërisë së sigurimit [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 31

27 Qershor 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 31 të muajit maj në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 31 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Maj 2010

25 Qershor 2010

Të ardhurat nga primet e sigurimit, në periudhën janar - maj 2010 arritën rreth 3,311 milionë lekë, ose 0.72 % më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Gjatë periudhës janar - maj 2010 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 246,169 duke shënuar një ulje prej rreth [...]

Mbi publikimin e Gjeografisë së Sigurimeve 2009

18 Qershor 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e Gjeografisë së Sigurimeve 2009. Në brendësi të publikimit do të gjeni një gamë të larmishme informacioni mbi dendësinë e sigurimeve, shpërndarjen e primeve dhe produkteve të sigurimit sipas prefekturave, [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për vlerësues të dëmeve në sigurime

17 Qershor 2010

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pikës 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", nenit 89, të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime", pikës 14 të VKM nr. 164, datë [...]

U zhvillua Konferenca e 35-të Vjetore e IOSCO-s

14 Qershor 2010

(Material i përpunuar, nxjerrë nga Organizata Ndërkombëtare e Komisioneve të Letrave me Vlerë (IOSCO), qershor 2010) Organizata Ndërkombëtare e Komisioneve të Letrave me Vlerë (IOSCO), zhvilloi gjatë periudhës 6-10 qershor 2010, Konferencën e 35-të Vjetore, në Montreal, Kanada. AMF u  përfaqësua në këtë [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 30

28 Maj 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 30 të muajit prill në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 30 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për [...]