Media: Njoftime

Njoftim për shtyp i Forumit të Përbashkët, për Shqyrtimin e Natyrës së Diferencuar dhe Objektit të Rregullimit Financiar

15 Janar 2010

Forumi i Përbashkët ka botuar së fundmi raportin për Shqyrtimin e Natyrës së Diferencuar dhe Objektit të Rregullimit Financiar, Çështje dhe Rekomandime Kryesore. Ky shqyrtim është kërkuar nga grupi G20 përmes Këshillit të Qëndrueshmërisë Financiare. Në raport analizohen çështjet kryesore që [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 25

30 Dhjetor 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 25 të muajit nentor në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 25 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Nëntor 2009

24 Dhjetor 2009

11-mujori i vitit 2009 rezultoi i suksesshëm për sektorin e sigurimeve në Shqipëri, duke reflektuar rritje në të ardhurat e shoqërive të sigurimit dhe tregut në tërësi. Të ardhurat nga primet e sigurimit arritën rreth 7.152 milionë lekë, ose 9.43% më shumë se në të njëjtën periudhë të [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

14 Dhjetor 2009

Në mbledhjen e datës 10 dhjetor 2009, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, midis të tjerave, shqyrtoi dhe miratoi vendimet e mëposhtme: 1.    Rregulloren për mënyrën e miratimit, financimit dhe administrimit të buxhetit të B.SH.S; 2.    Fondin e kompensimit, për vitin 2010, për sigurimin [...]

Miratohen në seancë plenare, në Kuvendin e Shqipërisë, ligjet “Për fondet e pensionit vullnetar” dhe “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”

11 Dhjetor 2009

Kuvendi i Shqipërisë, më datë 10 dhjetor 2009, miratoi në seancë plenare Ligjin nr. 10 197 , datë 10.12.2009 "Për fondet e pensionit vullnetar" dhe Ligjin nr. 10 198, datë 10.12.2009 "Për sipërmarrjet e investimeve kolektive". Këto dy ligje priten të  dekretohen nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë. [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 24

7 Dhjetor 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 24 të muajit tetor në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 24 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për [...]

Mbi publikimin e Raportit të Mbikëqyrjes 2008, të AMF

3 Dhjetor 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, ka kënaqësinë t'ju prezantojë Raportin e Mbikëqyrjes 2008. Viti 2008 ka qenë një vit me zhvillime pozitive në drejtim të përmbushjes së objektivave dhe prioriteteve të AMF-së për forcimin e mbikëqyrjes së tregut të sigurimeve. Përveç përfundimit me sukses [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për broker në sigurime

2 Dhjetor 2009

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", të nenit 81 të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe të VKM nr. 79, datë 28.01.2008 [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për aktuar të autorizuar në sigurime

2 Dhjetor 2009

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", të nenit 66 të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe të Rregullores nr. 6, datë 27.07.2009 [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Tetor 2009

25 Nentor 2009

Në periudhën janar - tetor 2009, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 641,513 duke shënuar një rritje prej rreth 12.13% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2008. Rritja e numrit të kontratave në 2009 u shoqërua me rritjen e vëllimit të të ardhurave nga primet. Primet e shkruara [...]